card
ПРО ПОДКАСТ №168 УНААЧ ХҮҮХДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

ПРО ПОДКАСТ №168 УНААЧ ХҮҮХДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Төв аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Б.Саранчимэгтэй "Унаач хүүхдийн аюулгүй байдал" сэдвээр ярилцлаа. 

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №167 МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ!!!

Про подкаст №167 МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ!!!

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтэн Ю.Ариунзаяа Төв аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Э.Уянгатай "Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье!!!" сэдвээр ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №166 ХҮҮХДИЙГ ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНД АЮУЛГҮЙ ОРОЛЦУУЛЪЯ !!!

Про подкаст №166 ХҮҮХДИЙГ ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНД АЮУЛГҮЙ ОРОЛЦУУЛЪЯ !!!

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтэн Ю.Ариунзаяа Төв аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор М.Хэрлэнчимэгтэй "Хүүхдийг замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцуулъя !!!" сэдвээр ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №165 ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХЭН ХАМГААЛДАГ ВЭ?

Про подкаст №165 ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХЭН ХАМГААЛДАГ ВЭ?

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтэн Ю.Ариунзаяа Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Г.Ганбаганатай "Хүүхдийн эрхийг хэн хамгаалдаг вэ?" сэдвээр ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №164 ЗАЛИЛАХ, ЗАВШИХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ТАЛААР

Про подкаст №164 ЗАЛИЛАХ, ЗАВШИХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ТАЛААР

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтэн Ю.Ариунзаяа Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор А.Лхагваатай Залилах, завших гэмт хэргийн талаар ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
ПРО ПОДКАСТ №163 ЭД ХӨРӨНГӨ БИТҮҮМЖЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР

ПРО ПОДКАСТ №163 ЭД ХӨРӨНГӨ БИТҮҮМЖЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны хяналтын прокурор Б.Гүнсэл Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Э.Ууганзаяатай Эд хөрөнгө битүүмжлэх ажиллагааны талаар ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №162 ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛЫН ТАЛААР

Про подкаст №162 ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛЫН ТАЛААР

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны хяналтын прокурор Б.Гүнсэл Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газрын ахлах прокурор Ц.Амгаланбаатартай Зорчих эрхийг хязгаарлах ялын талаар ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №161 ПРОКУРОРЫН ЗӨВШӨӨРӨЛ, ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ

Про подкаст №161 ПРОКУРОРЫН ЗӨВШӨӨРӨЛ, ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтэн Ю.Ариунзаяа Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Э.Мандуултай "Прокурорын зөвшөөрөл, түүний ач холбогдол" сэдвээр ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №160 ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ОНЦЛОГ, АЧ ХОЛБОГДОЛ

Про подкаст №160 ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ОНЦЛОГ, АЧ ХОЛБОГДОЛ

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтэн Ю.Ариунзаяа Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газрын ахлах прокурор Б.Энэрэлтэй "Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлог, ач холбогдол" сэдвээр ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №159 ЦАХИМ МӨРИЙТЭЙ ТОГЛООМ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ТОГЛОХ НЬ ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЭЛ

Про подкаст №159 ЦАХИМ МӨРИЙТЭЙ ТОГЛООМ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ТОГЛОХ НЬ ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЭЛ

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны хяналтын прокурор Б.Гүнсэл Сэлэнгэ аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Р.Мягмардоржтой "Цахим мөрийтэй тоглоом зохион байгуулах, тоглох нь хууль бус үйлдэл" сэдвээр ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №158 ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙН ТАЛААР

Про подкаст №158 ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙН ТАЛААР

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны хяналтын прокурор Б.Гүнсэл Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь Сум дундын прокурорын газрын хяналтын прокурор Д.Шинэбалтай Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн талаар ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №157 ШИНЭ БАЙР ХУДАЛДАЖ АВАХДАА БУСДАД ЗАЛИЛУУЛАХААС СЭРГИЙЛЬЕ!

Про подкаст №157 ШИНЭ БАЙР ХУДАЛДАЖ АВАХДАА БУСДАД ЗАЛИЛУУЛАХААС СЭРГИЙЛЬЕ!

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтэн Ю.Ариунзаяа Хан-Уул дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Б.Өлзийжаргалтай "Шинэ байр худалдаж авахдаа бусдад залилуулахаас сэргийлье!" сэдвээр ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №156 ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫГ ЦАХИМ ОРЧИНД ЗАДРУУЛБАЛ...?

Про подкаст №156 ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫГ ЦАХИМ ОРЧИНД ЗАДРУУЛБАЛ...?

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтэн Ю.Ариунзаяа Хан-Уул дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор С.Бат-Оршихтой Хувь хүний нууцыг цахим орчинд задруулсан тохиолдолд хуулийн ямар хариуцлага хүлээдэг талаар ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №155 БАРИЛГЫН САЛБАР ДАХЬ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Про подкаст №155 БАРИЛГЫН САЛБАР ДАХЬ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтэн Ю.Ариунзаяа Хан-Уул дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Б.Энх-Амгалантай "Барилгын салбар дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал" сэдвээр ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
ПРО ПОДКАСТ №154 ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХОХИРСОН ХҮҮХДИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙ

ПРО ПОДКАСТ №154 ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХОХИРСОН ХҮҮХДИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙ

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтэн Ю.Ариунзаяа Хан-Уул дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор П.Болормаа, Хан-Уул дүүргийн Хүүхэд, Гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын хэлтсийн сэтгэл зүйч Р.Бадамцэцэг нартай "Гэмт хэргийн улмаас хохирсон хүүхдийн сэтгэл зүй" сэдвээр ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
ПРО ПОДКАСТ №153

ПРО ПОДКАСТ №153 "ЭМЭГТЭЙЧҮҮД-ХАР ТАМХИ, МАНСУУРУУЛАХ БОДИСЫН ХОР НӨЛӨӨ"

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны хяналтын прокурор Б.Гүнсэл Нийслэлийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Ш.Анужин тай "Хар тамхи, мансууруулах бодисын хор нөлөө" сэдвээр ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №152 АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР АВЧ ЯВАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ТАЛААР

Про подкаст №152 АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР АВЧ ЯВАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ТАЛААР

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны хяналтын прокурор Б.Гүнсэл Дархан-Уул аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Ч.Мядагбадамтай Автотээврийн хэрэгслийг зөвшөөрөлгүйгээр авч явах гэмт хэргийн талаар ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №151 ГЭЭСЭН ЭД ЗҮЙЛИЙГ АВАХ, АШИГЛАХ НЬ ГЭМТ ХЭРЭГ БОЛНО

Про подкаст №151 ГЭЭСЭН ЭД ЗҮЙЛИЙГ АВАХ, АШИГЛАХ НЬ ГЭМТ ХЭРЭГ БОЛНО

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны хяналтын прокурор Б.Гүнсэл Дархан-Уул аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор К.Нанжинхандтай "Гээсэн эд зүйлийг авах, ашиглах нь гэмт хэрэг болно" сэдвээр ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
ПРО ПОДКАСТ №150 ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС СЭТГЭЦЭД УЧИРСАН ХОХИРОЛ, ХОР УРШИГ

ПРО ПОДКАСТ №150 ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС СЭТГЭЦЭД УЧИРСАН ХОХИРОЛ, ХОР УРШИГ

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны хяналтын прокурор Б.Гүнсэл Дархан-Уул аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Б.Энхтулгатай "Гэмт хэргийн улмаас сэтгэцэд учирсан хохирол, хор уршгийн талаар" ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №149 ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ЗӨРЧИХ ЗӨРЧИЛД ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТ

Про подкаст №149 ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ЗӨРЧИХ ЗӨРЧИЛД ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТ

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны хяналтын прокурор Б.Гүнсэл Тээврийн прокурорын газрын ахлах прокурор Д.Дамдинсүрэнтэй "Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчих зөрчилд орсон өөрчлөлтийн талаар" ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй