card
ПРО ПОДКАСТ №84 ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСАД СУРАЛЦСАН ТУРШЛАГААС

ПРО ПОДКАСТ №84 ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСАД СУРАЛЦСАН ТУРШЛАГААС

Баянзүрх дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Т.Мөнх-Амгалан Оросын Холбооны улсад суралцсан туршлагаасаа хуваалцлаа.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №83 БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛСАД СУРАЛЦСАН ТУРШЛАГААС

Про подкаст №83 БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛСАД СУРАЛЦСАН ТУРШЛАГААС

Про подкаст №83 БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛСАД СУРАЛЦСАН ТУРШЛАГААС

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №81 ХҮҮХДИЙГ ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДОХ, ХОХИРОХООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ ХҮН БҮХНИЙ ҮҮРЭГ

Про подкаст №81 ХҮҮХДИЙГ ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДОХ, ХОХИРОХООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ ХҮН БҮХНИЙ ҮҮРЭГ

Эцэг, эх, сурган хүмүүжүүлэгч нар хүүхдүүдтэйгээ ойр дотно байж, тэднийг сонсож, харилцан ярилцаж, цахим орчинд нь хяналтаа чиглүүлж, гэмт хэрэг гэж юу болох, гэмт хэргийн улмаас хохирвол хаана хэрхэн хандахыг хэлж өгөх хэрэгтэй байна.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №80 СУРГУУЛИЙН ОРЧИНД ХҮҮХДИЙГ ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТӨХӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ

Про подкаст №80 СУРГУУЛИЙН ОРЧИНД ХҮҮХДИЙГ ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТӨХӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ

Сургуулийн орчин дахь үе тэнгийнхний дээрэлхэлт, ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэхэд сургуулийн сурагчид, сурган хүмүүжүүлэгчид, мөн сурагчдийн эцэг, эх, асран хамгаалагчдийн хамтын ажиллагаа нэн чухал байна.

Дэлгэрэнгүй
Про подкаст №77 ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХҮҮХЭД ХОХИРОХООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ

Про подкаст №77 ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХҮҮХЭД ХОХИРОХООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ

УЕПГ-ын Олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтэн Б.Будхүү Дархан-Уул аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Ч.Мядагбадамтай “Гэмт хэргийн улмаас хүүхэд хохирохоос урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй
ПРО ПОДКАСТ №76 ЭЦЭГ, ЭХ АСРАН ХАМГААЛАГЧИД ХҮҮХДЭЭ ТЭЖЭЭН ТЭТГЭХ ҮҮРЭГТЭЙ

ПРО ПОДКАСТ №76 ЭЦЭГ, ЭХ АСРАН ХАМГААЛАГЧИД ХҮҮХДЭЭ ТЭЖЭЭН ТЭТГЭХ ҮҮРЭГТЭЙ

Эцэг, эх асран хамгаалагчид хүүхдээ тэжээн тэтгэх үүрэгтэй

Дэлгэрэнгүй
ПРО ПОДКАСТ №75 ЭЦЭГ, ЭХЧҮҮДИЙН БУРУУТАЙ ҮЙЛДЛИЙН УЛМААС ХҮҮХЭД ХОХИРДОГ УУ?

ПРО ПОДКАСТ №75 ЭЦЭГ, ЭХЧҮҮДИЙН БУРУУТАЙ ҮЙЛДЛИЙН УЛМААС ХҮҮХЭД ХОХИРДОГ УУ?

"Эцэг, эхчүүдийн буруутай үйлдлээс болж хүүхэд хохирдог уу?"

Дэлгэрэнгүй