card

Түгээмэл, асуулт хариулт

Түгээмэл асуулт хариулт

1. Прокурорын байгууллагад өргөдөл, гомдол хэрхэн гаргах вэ? Ямар хугацаанд шийдвэрлэдэг вэ?

aksldjfakjsdfjaskjdfk asdf;ljaslkdjfajsdkjf;lkasdf

Энэ бол дараагийн асуулт

Энэ дараагийн асуултын хариулт

Иргэн танд

Онцлох мэдээлэл