#UNSEND ХУВИЙН НУУЦТАЙ МЭДЭЭЛЛЭЭ БУСДАД БҮҮ ШИЛЖҮҮЛЭЭРЭЙ!

A- A A+
#UNSEND ХУВИЙН НУУЦТАЙ МЭДЭЭЛЛЭЭ БУСДАД БҮҮ ШИЛЖҮҮЛЭЭРЭЙ!

Цахим хэрэгсэл ашиглан үйлдсэн залилах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх зорилготой #UNSEND буюу Бүү-Шилжүүл уриатай аяныг энэ оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 29-ны өдрийн хугацаанд улсын хэмжээнд зохион байгуулж байна.

- Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам,

- Монгол банк,

- Монгол Улсын ерөнхий прокурорын газар,

- Цагдаагийн ерөнхий газар,

- Монголын банкны холбоо.