PROKUROR.MN САЙТААР ДАМЖУУЛАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ИЛГЭЭХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

A- A A+
PROKUROR.MN САЙТААР ДАМЖУУЛАН  ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ИЛГЭЭХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

Иргэн, хуулийн этгээд, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны оролцогчид https://prokuror.mn/ сайтаар дамжуулан өргөдөл, гомдол илгээх боломжтой боллоо.