БАГШ - ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛД ЧУХАЛ ҮҮРЭГТЭЙ

A- A A+
БАГШ - ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛД ЧУХАЛ ҮҮРЭГТЭЙ

Багш - эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийн талаар таамагласан, мэдсэн даруйдаа цагдаагийн байгууллага, хүүхдийн асуудал эрхэлсэн ажилтанд заавал мэдэгдэх үүрэгтэй.

 #Хүүхэд_бүрийн_төлөө #For_every_child