ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМАНД БҮРТГЭЛТЭЙ ГАДААДЫН ХУУЛЬЧДЫН НЭГДСЭН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

219 2016/11/15

Хууль зүйн яаманд бүртгэлтэй гадаадын хуульчдын талаархи мэдээллийг 2015 оны 06 сарын байдлаар танилцуулж байна. 

 

 

Д/д

 

 

Гадаадын хуульчийн нэрс

Гадаад улсад хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй эсэх
/тухайн улсын нэр, гэрчилгээ батламжийн дугаар огноо/
 

 

 Гэрчилгээний дугаар

1.

Льү Ха Да 

БНХАУ-ын  Бээжин хот, Хуульчдын нийгэмлэг, Ү№:11101199010742724,  Г№01466

01

2.

Эллизабет  Эллис

 

Хонг Конгийн Хууль зүйн нийгэмлэг Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээ

02

3.

Сэм Фэррандс

Хонг Конгийн Хууль зүйн нийгэмлэг, Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээ

03

4.

Каорү Харагүчи 

Япон Улсын Хуульчдын холбоо

Гэрчилгээний бүртгэлийн дугаар:21154,

Токио Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын холбоо 

04

5.

Дэвид Жэймс Вэнгэр 

Хонг Конгийн хуулийн нийгэмлэг 

Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээ

05

6.

Кэйт Элизабэт Экс 

Австрал, Викториагийн хуулийн институтээс олгосон  гэрчилгээГ№11314000812121

06

7.

Олейников Дмитрий Борисович/  Oleynikov Dmitry

Дипломын дугаар: БВС0477520. 

07

8.

Дэвид Чарлис Баксбам/Buxbaum  David C

Калифорниа мужийн Хуульчдын холбооны #97235 дугаартай гишүүн болохыг батламжилсан тодорхойлолт. 

08

9.

Жэймс Аллан Лиотта/ Liotta James Allan/

Нью-Йорк мужийн дээд шүүхийн давж заалдах шатны гуравдугаар шүүхээс тусгай зөвшөөрлийг олгосон 

09

10.

Даниел Патрик Махони/ Mahoney Daniel Patrick

Виржиниа мужийн Барын холбооны 2014 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн албан ёсны гэрчилгээ, үнэмлэх 

10

11.

Францын иргэн

Пьер Монпьеру/ Pierre Vincent Marie Montpeyroux

Англи болон Уэльсийн дээд шүүхэд хуульчаар бүртгүүлсэн Хуульчдийг зохицуулах газар,Эрхийн гэрчилгээ 2013-2014

SRA дугаар  228984

11

12.

Эдвард Южин Лийман / Lehman Edward Eugene

АНУ-ын Иллинойс мужид хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 6194489 тоот зөвшөөрөлтэй

12

13.

Кристофер Мелвилл/ Melville Christopher John

Англи болон Уэльс улсын шүүхэд хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээ авсан, тухайн шүүхэд бүртгэлтэй болохыг гэрчилсэн гэрчилгээ Эс. Ар. Эй дугаар 30379

13

14.

Антони Вүүлли/ Woolley Anthony grant

Англи болон Уэльс улсын шүүхэд хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээ авсан, тухайн шүүхэд бүртгэлтэй болохыг гэрчилсэн гэрчилгээ Эс. Ар. Эй дугаар 357036

14

15.

Майкл Олдрич / Aldrich Michael Alexander

Хууль зүйн сайдын 2015 оны 6 дугаар сарын 11ий өдрийн А/123 дугаар тушаалаар бүртгэлээс хассан.

Хонконгийн тусгай захиргааны бүсийн дээд шүүхээс 1999 онд  хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээ авсан гэрчилгээтэй

15

16.

Майкл Девисон /Davison Michael Durham

Англи болон Уэльс улсын шүүхэд хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээ авсан, тухайн шүүхэд бүртгэлтэй болохыг гэрчилсэн гэрчилгээ Эс. Ар. Эй дугаар 139995

16

17.

Паул Вэйффэнбах /Weiffenbach Paul

Голумбийн тойрог Давж заалдах шатны шүүхийн 1991 оны барын гишүүнээр зохих ёсоор батлагдсан болохыг баталгаажуулсан баримт

17

18.

Ока Хидео /Oka Hideo

Японы Хууль зүйн яамны дэргэдэх хуульчийн шалгалтын мэргэжлийн хорооны Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтад тэнцсэнийг баталсан батламж  Дугаар:S0000754

18

19.

Себастиан Мартин Рошолт/ Rosholt Sebastian Martin

Австрали, Нью Саут Уэльсийн хууль зүйн нийгэмлэгийн  мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх гэрчилгээ Хуульчийн нийгэмлэгийн дугаар: 63039

19

20.

Даниел П.Нийлон/ Neelon Daniel Paul

1994 оны 3 сарын 15-нд Массачусетс мужийн Дээд шүүхээс албан ёсоор эрхээ авсан.Дээд шүүх дэх Баарын холбооны мэргэжлийн хариуцлагын хороо  № 565624

20

21.

Р.Ариунтуяа/ R.Ariuntuya

Юью Йорк мужийн Дээд шүүхийн давж заалдах шатны 2 шүүхийн тодорхойлолт

21

22.

Эбони Монак Бишоп/Bishop                   Ebone monique

Юью Йорк мужийн Дээд шүүхийн давж заалдах шатны 2 шүүхийн тодорхойлолт

22

23.

Кимберли Бескетт/ Beckett Kimberly Dru

АНУ-ын Колумбиа дүүргийн Хяналтын шатны шүүхийн тодорхойлолт

23

24.

Александр Паул Бачува/Alexander Paul Bachuwa

Хууль зүйн сайдын 2015 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/07 дугаар тушаалаар бүртгэлээс хассан.

АНУ-ын Аризона мужийн дээд шүүхийн ажилтны гэрчилгээ


24

25.

Зууннасан/Zong Nasheng

Өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээний дугаар 11501199810681661

25

26.

А.Сүхэ/Asuhe

Өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээний дугаар 11501199810607706

26

27. Шагналт /SHANG NA LA TU

Хуульчийн мэргэжлийн гэрчилгээ
№ А 20041506230085

Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ №11501200510447597

2015-1
28. Маркус Райнберг/Marcus Reinberg Хамбург хотын Ханзеатын Өмгөөлчдийн Танхимаас 2000 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдөр зөвшөөрөл олгосон.  2015-2
29. Сарнай/Sarina

Өмгөөлөгчийн гэрчилгээ № 152502197105120022

2015-3

     


 
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА