ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГА АЗИЙН САНТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

470 2016/11/11

"Азийн сан"-гаас хэрэгжүүлж байгаа "Төрийн албанд сайн засаглал, ил тод байдлыг бэхжүүлэх" төслийн хүрээнд хамтран ажиллах талаарх Прокурорын байгууллагын саналыг Азийн сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч хатагтай Мелони К.Линдберг хүлээн авч, 2016 оны 11-р сарын 10-ны өдөр УЕПГ-т уулзалт хийлээ.

Уулзалтын үеэр Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч Г.Эрдэнэбат "...Прокурорын байгууллагын үйл ажиллагаанд ил тод байдал дутагдаж байгаа талаар дурьдаад, тус сангаас хэрэгжүүлж байгаа "Төрийн албанд сайн засаглал, ил тод байдлыг бэхжүүлэх" төсөлд хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ.

Дотоод Аюулгүй байдлын хэлтсийн дарга Э.Амарбат "...Прокурорын байгууллагын ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хийж байгаа ажил цаашид тус төслийн багтай хамтран хэрэгжүүлхээр төлөвлөж байгаа ажлын саналаа танилцуулав.

Азийн сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч хатагтай Мелони К.Линдберг "...төсөл нь авлигын эсрэг хүчин чармайлтанд хувь нэмэр оруулахад чиглэсэн бодлого, хууль, эрх зүй удирдлага зохион байгуулалтын өөрчлөлт шинэчлэл, санаачлагыг дэмжин ажиллах бөгөөд Прокурорын байгууллагын ил тод байдал, хариуцлагыг нэмэгдүүлхэд хамтран ажиллах боломжтой" талаар дурьдлаа.

Уулзалтын төгсгөлд талууд төслийн хүрээнд хамтран ажиллах ажлын хэсэг томилж ажиллахаар болсон.

Тус арга хэмжээнд УЕПГ-ын Тамгын газрын дарга Ц.Арвинбуудай, Эрх зүйн туслалцаа Гадаад харилцааны хэлтсийн дарга Г.Ганзориг болон төслийн менежир н.Баянмөнх, н.Амарзаяа нар байлцав.

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА