СЭДЭМЖ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН ЯВУУЛЖЭЭ

554 2016/11/10

Эрүүгийн болон Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг хэрэгжүүлэхэд практикт тулгамдаж буй хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлыг хөндөх, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох, эрх зүйн мэдлэгийг өргөжүүлэх зорилгоор аймгийн прокуророос баталсан удирдамжийн дагуу Ховд аймгийн болон Булган сум дахь Сум дундын Прокурорын газрын хяналтын прокурор, прокурорын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд туслах ажилтан, аймгийн прокурорын туслах ажилтан нарын дунд сэдэмж1 бичлэгийн уралдаан явуулжээ.

Уралдааны материалыг 2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 2016 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдийн хооронд хүлээн авсан ба шинэлэг санаа, тодорхой асуудлыг дэвшүүлсэн, асуудлыг зөв тодорхойлсон, логик уялдаатай, сонгосон сэдвийн хүрээнд үндсэн санааг илэрхийлэхдээ онол, практикийн талаас судалсан, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлсон, статистик тоон үзүүлэлт ашигласан байх шалгуурыг харгалзан дүнг гаргажээ.

Нэгдсэн дүнгээр "Гэмт хэргийн талаарх гомдол мэдээлэлд нэмэлт ажиллагаа хийлгэхээр прокуророос буцааж буй өнөөгийн нөхцөл байдал, тулгамдаж буй зарим асуудал” сэдвээр Булган сум дахь Сум дундын Прокурорын газрын прокурорын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд туслах ажилтан Т.Өсөхболд "Тэрүүн” байр, "Авто замын дайн үргэлжилсээр байх уу” сэдвээр аймгийн Прокурорын газрын прокурорын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд туслах ажилтан З.Алтансолонго "Дэд” байрыг тус тус эзэлсэн ба дээрх эрдэм шинжилгээний уралдааны цар хүрээг нэмэгдүүлж цаашид жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн байна.

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА