МАКАО: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

517 2016/09/05


Макао нь БНХАУ-ын тусгай захиргааны хоёр бүсийн нэг /нөгөөх нь Хонконг/ юм. Тус бүс нь 636.0 мянга орчин хүн ам, 30.3 км2 газар нутагтай бөгөөд хүн амын нягтралаараа дэлхийд тэргүүлдэг. 

16 дугаар зууны дунд үеэс 1999 он хүртэл Макао нь Португалийн харьяанд байсан юм. Өөрөөр хэлбэл, 1557 онд Португаличууд худалдааны боомт болгож тухайн үеийн Мин Улсаас түрээсэлж авсан бөгөөд 1887 онд Макао нь Португалийн эзэнт гүрний колони болсон билээ. Улмаар Португал Макаог 1999 оны 12 дугаар сарын 20-нд Хятадын талд буцаан өгсөн бөгөөд Хятад-Португалийн хамтарсан тунхаг болон Макаогийн Үндсэн хуулийн дагуу шилжүүлэн өгсөнөөс хойш 50 жил буюу хамгийн багадаа 2049 он хүртэлх хугацаанд өндөр зэрэгтэй автономит бүс хэмээх статус нь хадгалагдах юм. 

БНХАУ-ын "нэг улс, хоёр систем” бодлогын дагуу Макаогийн газар нутгийн аюулгүй байдал, гадаад харилцааны асуудлыг БНХАУ-ын тал, харин хууль эрх зүйн систем, цагдаа, мөнгөний бодлого, цагаачлалын бодлого зэргийг өөрсдөө хариуцдаг байна.

Дэлхийн банкны судалгаагаар Макаогийн нэг хүнд ногдох ДНБ нь 2013 онд 142599 доллар байсан ба энэ нь дэлхийн хамгийн өндөр дүн болов. Тус бүсийн эдийн засаг нь мөрийтэй тоглоом, аялал жуулчлал, боловсруулах аж үйлдвэрээс ихээхэн хамааралтай байдаг бөгөөд дэлхийн хамгийн том мөрийтэй тоглоом, казиногийн төв юм.

Макаогийн Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүйг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү. 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА