ХОНКОНГ: АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

506 2016/09/05


Хонконгийн авлигатай тэмцэх байгууллагын түүх: 1960-70-аад оны үед Дэлхийн хамгийн их авлигатай газрын нэг бол Хонконг байсан юм. Өөрөөр хэлбэл, авлига бол "амьдрах арга зам” болсон байв. Энэхүү авлигатай тэмцэхээр Хонконгийн Авлигатай тэмцэх хороо (АТХ) нь 1974 оны 2 дугаар сард байгуулагдсан бөгөөд тус хороо нь авлигын гэмт хэргийг мөрдөн шалгах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, авлигын хор хөнөөлийн талаар олон нийтэд ойлгуулах гэсэн гурван тулгуурт стратегийг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. АТХ байгуулагдсанаасаа хойш олон нийтийн итгэлийг нэмэгдүүлэхэд ихээхэн анхаарал хандуулж ирсэн бөгөөд авлигын томоохон хэргүүдийг амжилттай илрүүлэн шийдвэрлэсэн нь тус байгууллагад итгэх олон нийтийн итгэлийг улам бүр нэмэгдүүлэхэд хүргэсэн юм. Улмаар байгуулагдсанаасаа хойш 3 жилийн дараа буюу 1977 он гэхэд тус байгууллагад нэрээ нууцлан гомдол, мэдээлэл ирүүлэх явдал эрс буурсан нь олон нийтийн итгэл нэмэгдсэнийг илэрхийлж байгаа юм. Тус хороо нь үйл ажиллагаагаа Хонконгийн засаг Захиргааны Ерөнхий захирагч /Chief Executive/-д шууд тайлагнадаг, хараат бус байгууллага юм. Хонконгийн Ерөнхий захирагчийн санал болгосноор БНХАУ-ын Төрийн зөвлөлөөс томилсон Комиссар АТХ-г удирдана. АТХ нь авлигын гэмт хэргийг үр дүнтэйгээр илрүүлэх, мөрдөн шалгах ажиллагаанд ихээхэн анхаарал хандуулдаг бөгөөд 2004 оны байдлаар тус хорооны нийт ажилчдын 70 гаруй хувь нь авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх, мөрдөн шалгах чиглэлээр ажиллаж байсан юм. 

Авлигын нөхцөл байдал: Транспарэнси интернэшнл байгууллагын Авлигын төсөөллийн индексээр 2014 онд 75 оноо авч судалгаанд хамрагдсан 175 улсаас 17 дугаар байрт орсон юм. "Anti-Corruption Resource Centre” байгууллагаас явуулсан судалгаагаар Хонконгод мөрийтэй тоглоом, биеэ үнэлэх болон хар тамхины үйл ажиллагааны авлигын хэрэгт цагдаа нар ихээхэн холбоотой байгааг тогтоосон байдаг

Хонконгийн Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүйг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү. 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА