ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС 3 ЖИЛ ДАРААЛАН “ОНЫ ТЭРГҮҮН ПРОКУРОР” ШАЛГАРАВ

597 2018/02/05

Дорноговь аймгийн прокурорын газраас Улсын Их хурлаас шинэчлэн батлагдсан Прокурорын тухай хууль, Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулиудын хэрэгжилтийг хангах, үйл ажиллагаандаа УЕП-ын тушаалаар батлагдсан аргачилсан заавар, журам, Улсын Ерөнхий прокурорын газраас дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлж, прокурор хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх, прокурор, ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвар, ажлын арга барилыг дээшлүүлж, прокурорын хяналтын ажлын чанар үр нөлөө, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн удирдлага зохион байгуулалтын тодорхой арга хэмжээг авч ажилласнаар прокурорын хяналтын ажлын чанар үр дүн дээшилж Прокурорын байгууллагын системд Дорноговь аймгийн прокурорын газрын прокуроруудаас 3 жил дараалан улсын хэмжээнд тэргүүн байр эзэлж амжилт бүтээлээрээ тэргүүлэн ажиллаж байна. 2015 оны Тэргүүний прокуророор ахлах прокурор Ж.Айжуу, 2016 оны "Тэргүүний прокурор”-оор Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналт хариуцсан ахлах прокурор Г.Ганцэцэг, 2017 оны "Тэргүүний прокурор”-оор хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих ажил хариуцсан хяналтын прокурор А.Дүүрэнбилэг нар шалгарч хамт олноо манлайлан ажилласан байна. Оны тэргүүний прокуроруудаа аймаг, орон нутгийн хэмжээнд алдаршуулах, ажлын туршлага дадлагыг нь бусад прокурор ажилтнуудад дэлгэрүүлэх, хийсэн бүтээснээр нь бахархах, хуульд заасан чиг үүргээ чин сэтгэлээсээ, санаачлагатай, өөрийн хүч нөөц боломжоо дайчлан ажиллахад ямар үр дүнд хүрч болдогыг бусад хүмүүст үлгэр дуурайлал болгох зорилгоор тус прокурорын газраас тодорхой ажлуудыг хийж хэрэгжүүлээд байна.

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА