БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР ДОТООДДОО СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

460 2018/01/24

Баянзүрх дүүргийн прокурорын газраас гүйцэтгэх ажиллагаа, мөрдөн шалгах нууц ажиллагааны онцлог, төрөл зохицуулалтын талаар Улсын Ерөнхий прокурорын газрын гүйцэтгэх ажил хариуцсан хяналтын прокурор М.Бамбадоржийг урьж сургалт зохион байгуулжээ. Сургалтаар 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн "Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-нд мөрдөн шалгах нууц ажиллагааг хэрхэн хуульчилсан болох, цаашид анхаарах асуудлын талаар тодорхой ойлголт өгч практикт хэрхэн хэрэглэж байгаа талаар харилцан ярилцсан үр дүнтэй сургалт болсон байна.


                                                 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ 2

Баянзүрх дүүргийн прокурорын газрын Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих хяналт хариуцсан прокуроруудаас дүүргийн Цагдаагийн 1, 2, 3 дугаар хэлтсийн зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнуудад зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэх ажиллагаа хууль тогтоомжид хэрхэн нийцэж байгааг шалгасан шалгалтын дүнгийн талаар болон шалгалтаар илэрсэн зөрчил, цаашид шийтгэл оногдуулахдаа хуулийг зөв хэрэглэх, шийтгэлийн хуудсыг хуульд заасан шаардлагын дагуу үйлдэх, хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд ЗШШ тухай хуулийн заалтыг баримталж ажиллахыг анхааруулж, шинээр батлагдан гарсан "Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын ажлын аргачилсан заавар”-ыг танилцуулж, сургалт зохион байгуулсан байна.

 

                                        БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ 3

Баянзүрх дүүргийн прокурорын газрын Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих хяналт хариуцсан прокуроруудаас 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр  Батлан хамгаалахын их сургуулийн Сонсогчийн батальоны 2 дугаар ротын 150 сонсогч, сурагчдад   Прокурорын байгууллагын тухай хууль , шинээр батлагдан хэрэгжиж байгаа Зөрчлийн тухай хуулийн талаар сургалт зохион байгуулж Прокурорын байгууллагын үйл ажиллагаа, бүтэц, хийж гүйцэтгэдэг ажлын чиг үүргийн талаар танилцуулж яриа таниулга хийсэн байна. Прокуроруудаассургалтад оролцсон сонсогч, сурагчид сонирхсон зүйлээ асууж, хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэн, идэвхитэй оролцжээ.

 


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА