НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРУУДЫН 2017 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛАА ДҮГНЭХ ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

1 561 2018/01/19

Нийслэл, дүүргийн прокурорын газруудын 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнэх тайлангийн хурлыг Нийслэлийн прокурорын газраас зохион байгуулжээ.

Тайлангийн хурлаар прокурорын хяналтын ажлын чиглэлээр гарсан ажлын үр дүн, цаашид анхаарах асуудал болон шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд учирч байгаа хүндрэл бэрхшээлийн талаар харилцан санал солилцсон байна.

Энэ үеэр 2017 онд прокурорын байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилтыг хангаж, Нийслэлийн прокурорын газраас зохион байгуулагдсан аливаа үйл ажиллагаанд идэвх санаачилга гарган, ажлын үр дүнгээр бусдыгаа тэргүүлэн ажилласан Баянзүрх, Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газар болон 2017 оны 4 дүгээр улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаныдагуу "Хэрэг бүртгэлтийн хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагааг шуурхай явуулж, шийдвэрлэх” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд идэвхи зүтгэл, үр дүн гаргаж ажилласан Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газар, Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн хамт олныг Нийслэлийн Ерөнхий прокурорын Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнасан байна.

Хурлын төгсгөлд Нийслэлийн Ерөнхий прокуророос дүүргийн прокурорын газруудад цаашид анхаарах асуудал, 2018 онд прокурорын байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлж ажиллах үүрэг чиглэлийг өгчээ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА