ШҮҮГЧ, ПРОКУРОР, ХЭРЭГ БҮРТГЭГЧ, МӨРДӨГЧ НАРЫН ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

617 2017/12/22

Багануур дүүргийн прокурорын газраас шүүгч, прокурор, хэрэг бүртгэгч, мөрдөгч нарын хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд тус дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Д.Оюунбат, Прокурорын газрын ерөнхий прокурор Б.Пүрэвжав, Цагдаагийн хэлтсийн дарга Т.Төгс нар оролцож шинээр хэрэгжиж байгаа хууль, заавруудыг хангах явцад гарч байгаа ололт, дутагдлуудын талаар анхааруулсан байна. Түүнчлэн "Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал” сэдвээр эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Байгалмаа, "Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал” сэдвээр эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч А.Бямбажав, "Хэрэг бүртгэх, мөрдөн шалгах ажиллагаанд анхаарах зарим асуудал”-ын талаар дүүргийн ерөнхий прокурорын орлогч, хууль цаазын ахлах зөвлөх М.Гэрэлбадрах, "Хэрэг бүртгэх, мөрдөн шалгах ажиллагааны чанарыг дээшлүүлэхийн тулд авч хэрэгжүүлж байгаа удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ”-ний талаар Цагдаагийн хэлтсийн дэд дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Х.Алтанхуяг нар тус тус мэдээлэл хийж мөрдөгч, прокурор, шүүгч нар харилцан санал шүүмжлэл, асуулт хариулт өрнүүллээ.

Хамтарсан зөвлөгөөнөөс:

-Эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан хэргийн хугацаа сунгах ажиллагааг онцгой тохиолдолд авч үзэн аль болох үндсэн хугацааны дотор хэргийг шийдвэрлэх, шинжээчийн дүгнэлттэй холбоотойгоор хэргийн хугацаа сунгалтыг бууруулах,

-Хэрэг бүртгэлтийн хэргийн хугацаа сунгалтыг энэ оны түвшингээс бууруулж, хэргийг илрүүлэх, гэмт хэрэг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдийг олж тогтоох ажиллагааг нэмэгдүүлэх,

-Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 30.17 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан яллагдагчаар татах хүн, хуулийн этгээд хаана байгаа нь тодорхой, хэрэг бүртгэлт явуулах шаардлагагүй гэж үзвэл прокурор өөрийн санаачилгаар, эсхүл мөрдөгчийн саналаар эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татах тухай тогтоол үйлдэж хэргийг шуурхай шийдвэрлэх:

-Хэрэг бүртгэлтийн дугаар олгосон хэргийн шийдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх

-Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардлыг нэхэмжлэх талаарх материалыг бүрдүүлж хэвших, зөрчлийн улмаас учирсан хохирол, нөхөн төлбөрийг тооцох журмын хэрэгжилтийг хангах зэрэг шийдвэрүүд гарсан байна.

 

 

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА