ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ИХХЭТ, ДЭЛГЭРЭХ, АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН ИРГЭДЭД ХУУЛЬ СУРТАЛЧИЛАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

156 2017/12/06

Дорноговь аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, аймгийн прокурорын газар, Цагдаагийн газар, Өмгөөлөгчдийн зөвлөл, Тагнуулын хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар гэх мэт 28 байгууллагын дарга, эрх бүхий албан тушаалтан хамтарсан ажлын хэсэг тус аймгийн Иххэт, Дэлгэрэх, Алтанширээ сумдад  ажиллаж сумдын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд хууль тогтоомж сурталчлах тайлбарлан таниулах талаар хийж байгаа ажилтай танилцсан байна. Дорноговь аймгийн прокурорын газрын Шүүхэд төрийг төлөөлөх ажил хариуцсан ахлах прокурор, хууль цаазын ахлах зөвлөх Ж.Айжуу нь Иххэт, Дэлгэрэх, Алтанширээ сумдын төрийн албан хаагч 80 ажилтанд Улсын Их хурлаас батлан гаргаж мөрдөж байгаа Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хууль, Монгол Улсын Прокурорын тухай  хуулиудын хэрэгжилтийн байдал цаашид анхаарах асуудал болон прокурорын байгууллагаас хийж байгаа ажлын талаар товч мэдээлэл хийж прокурорын байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилсан байна. Мөн Иххэт, Дэлгэрэх, Алтанширээ сумдын иргэдтэй уулзалт, ярилцлага зохион байгуулж Аймгийн прокурорын газраас 2017 оны 10 дугаар сарын байдлаар хийж байгаа ажлын талаар, аймгийн эрүүгийн нөхцөл байдал, гэмт хэргийн гаралтын шалтгаан нөхцөл, цаашид авч хэрэгжүүлж байгаа ажил арга хэмжээний талаар танилцуулж, иргэдийн сонирхсон асуултанд хариулт өгчээ. Мөн арга хэмжээнд оролцсон иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын албан тушаалтнуудад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомжийн асуудлаар боловсруулсан хуулийн сурталчилгааны материал, сэрэмжүүлэг, зурагт хуудас зэрэг гарын авлага материал тарааж ажилласнаас гадна, прокурорын байгууллага болон аймгийн прокурорын газраас хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаа орон нутгийн телевизээр сурталчилсан байна.

 


 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА