УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХОВД АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН 3 ЖИЛД ХИЙСЭН АЖЛЫГ ШАЛГАВ

993 2017/11/24

 Улсын Ерөнхий Прокурорын газраас Ховд аймгийн прокурорын  газрын ажлыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-20-ны өдрийн хооронд иж бүрэн шалган туслалаа. Шалгалтын багийн ахлагчаар Улсын Ерөнхий Прокурорын Орлогч, төрийн хууль цаазын шадар зөвлөх Б.Амгаланбаатар, удирдлага, зохион байгуулалт дотоод ажлын чиглэлээр хяналтын прокурор П.Бадамгарав, Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын чиглэлээр хяналтын прокурор Г.Оюунбаяр, Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын чиглэлээр хяналтын прокурор П.Батболд, Шүүхэд төрийг төлөөлөх ажлын чиглэлээр хяналтын прокурор Г.Гэрэлтуяа, Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын чиглэлээр хяналтын прокурор Т.Мөнхбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэй баг 6 хоногийн хугацаанд ажиллав.  Улсын Ерөнхий Прокурорын Орлогч Б.Амгаланбаатар аймгийн удирдлагуудтай болон хууль хяналтын байгууллагуудын дарга нартай уулзаж тус прокурорын газрын алба хаагчид тэдний үйл ажиллагааны талаар асууж тодруулсан байна. Шалгалтыг явуулахдаа 2015, 2016, 2017 онд хийсэн ажлыг үзэж 3 оны дунджаар үнэлэлт дүгнэлт өгч, шалгалтын багийн гишүүд өөр өөрсдийн хариуцсан чиглэлээр прокурор, туслах ажилтнуудад сургалт зохион байгуулжээ.

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА