УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ ТӨВ, ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛАВ

535 2017/11/01

 

Улсын Ерөнхий Прокурорын Газрын Сургалт, судалгааны төв, Монгол Улсын Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургууль  хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулах ёслолын арга хэмжээ өнөөдөр боллоо. Ёслолын арга хэмжээг нээж, Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч, төрийн хууль цаазын шадар зөвлөх Г.Эрдэнэбат үг хэлэв. Түүний дараа Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Сургалт, судалгааны төвийн захирал, хууль зүйн ухааны доктор М.Гантулга,  Үндэсний Батлан хамгаалах их сургуулийн захирал хошууч генерал Я.Чойжамц нар хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Санамж бичиг байгуулснаар талууд олон улсын болон Монгол улсын хууль эрх зүй, аюулгүй байдал, бодлого судлал, гадаад хэл, менежмент, эрсдэлийн ба стратегийн удирдлагын түвшинд онолын болон практик сургалтуудыг боловсронгуй болгох, эрдэм шинжилгээ, сургалтын байгууллагуудын хоорондын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх, эрдэмтэн багш, судлаач, прокурор, докторантуудыг чадавхижуулах, харилцан туршлага солилцох чиглэлээр хамтран ажиллах юм байна.  

 

Санамж бичгийн хүрээнд:

 Суурь болон хэрэглээний судалгааг хамтран хийх, судлаачдыг харилцан солилцож ажиллуулах, тэднийг чадавхижуулах;

 Сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, сургалтыг хамтран явуулах, багш судлаачдыг харилцан солилцож  ажиллуулах;

 Сургалт, судалгааны чиглэлээр сургалтын гарын авлага, хэрэглэгдэхүүн, кино бэлтгэж, сургалтад нэвтрүүлэх;

 Хамтын ажиллагааны зорилгод нийцсэн чиглэлээр ном, сурах бичиг, гарын авлага, эмхэтгэл хамтран боловсруулах, хэвлүүлэх ;

  Талууд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой ажлуудыг зохион байгуулах;

 Олон улсын болон дотоодын эрдэм шинжилгээний бүтээл, судалгааны тайлан, сургалтын хэрэглэгдэхүүн харилцан солилцох;

Гадаад болон дотоодын эрдэм шинжилгээний хурал, хэлэлцүүлэг, уулзалтыг хамтран зохион байгуулах, профессор, багш, судлаачдыг оролцуулах, тэднийг илтгэл хэлэлцүүлэх боломжоор хангах зэрэг олон ажлуудыг хийхээр төлөвлөжээ.  

 


 


 

 

<
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА