“СУРАГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ” АСК ТЭМЦЭЭНД 10798 СУРАГЧ ХАМРАГДАНА

252 2017/10/30

 
Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх аяны хүрээнд тус дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, прокурорын газар, цагдаагийн  1,2  дугаар хэлтэс,  Замын цагдаагийн газар , Боловсролын хэлтэс, мэргэжлийн хяналтын  газраас дүүргийн  Ерөнхий боловсролын сургуулиудын  дунд,  ахлах  ангийн сурагчдын дунд "СУРАГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ” АСК тэмцээнийг энэ сарын 19-ний өдөр зарлаж нээлтээ хийж байсан билээ.  Тухайн тэмцээний гол зорилго нь өсвөр насны сурагчдад хулгай, мансууруулах төрлийн бодис, хүн худалдаалах, барьцаалах гэмт хэрэг болон зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй аюул  осол эрсдэлээс  хэрхэн өөрсдийгөө  хамгаалах чадвар эзэмшүүлэх мэдлэг олгоход  оршиж байгаа ажээ.           "СУРАГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ” АСК тэмцээн нь гурван үе шаттай бөгөөд 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийг хүртэл явагдаж  дүнгээ  гаргах  юм. Тэмцээн нь багийн мэндчилгээ, гэрийн даалгавар, багийн ахлагчид болон оролцогчдын дундах асуулт хариултын тэмцээний нийлбэр дүнгээр ялагчаа тодруулах юм байна. Тэмцээний шүүгчдийн бүрэлдэхүүнээр Хан-Уул дүүргийн ГХУСАЗСЗ-ийн гишүүд ажиллах бөгөөд ерөнхий боловсролын 52, 75 дугаар сургуулийн тэмцээний шүүгчээр ИТХ-ын даргын зөвлөх Ц.Эрдэнэ, ИТХ-ын ХТХШСХХ-ийн дарга Т.Алтанцоождүүргийн  прокурорын газрын Ахлах прокурор Х.Жанибек, Цагдаагийн 1-р хэлтсийн дарга C.Хүрэлбаатар, Нийтийн хэв журам хамгаалах  тасгийн  ахлах байцаагч Г.Баянбямба,  Боловсролын хэлтсийн Албан ба албан бус боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн Д.Лхагвадэмбэрэл нар ажиллаж байна. Энэхүү  арга хэмжээнд дүүргийн төрийн  9793, төрийн  бус 1009  нийт 10798  ерөнхий  боловсролын  дунд, ахлах  ангийн сурагчид  хамрагдахаар болжээ. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  аяны  хүрээнд дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс  "СУРАГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ”  ном, гарын авлагыг  нийт сургуулиуудад  хүргүүлсэн байна.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА