“ХОРИХ ЯЛ ЭДЭЛЖ БАЙГААД ӨВЧНИЙ УЧИР НАС БАРСАН ХОРИГДЛУУДАД ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИХ ЖУРМЫН ДАГУУ ҮЗҮҮЛЖ БАЙСАН ЭСЭХИЙГ ШАЛГАСАН” ДҮНГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

577 2017/10/30

Нийслэлийн прокурорын газрын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсээс Нийслэлийн ерөнхий прокурор, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын хамтран баталсан удирдамжийн дагуу "Хорих ял эдэлж байгаад өвчний учир нас барсан хоригдлуудад эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохих журмын дагуу үзүүлж байсан эсэхийг шалгасан” дүнгийн хурлыг тус прокурорын газарт зохион байгуулжээ. Шалгалтын дүнгийн хуралд Улсын Ерөнхий прокурорын туслах прокурор, Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга Э.Амарбат, тус хэлтсийн хяналтын прокурор Т.Мөнхбаяр, Н.Найгалдорж, Нийслэлийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор Д.Баярмагнай, тус прокурорын газрын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга У.Золжаргал, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын дэд дарга, хурандаа Ж.Батсайхан, Хорих ял эдлүүлэх албаны дарга, хурандаа С.Батсайхан, Хорих 401 дүгээр анги, Хорихын Нэгдсэн эмнэлгийн дарга, хурандаа Б.Амардорж, ерөнхий эмч, дэд хурандаа Я.Оюунчимэг, эмчилгээ эрхэлсэн орлогч, хошууч С.Баянбаатар болон хяналтын харьяа хорих ангиудын дарга, эмнэлгийн албаны эмч, ажилтнууд оролцсон байна. Хуралд хорих ял эдэлж байгаад өвчний учир нас барсан шалтгаан нөхцөл, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохих журмын дагуу үзүүлж байсан эсэхийг шалгаж гаргасан Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийг танилцуулсаны эцэст, Улсын Ерөнхий прокурорын туслах прокурор, Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга Э.Амарбат дээрх шалгалтыг орон нутгийн харьяа хорих анги, эмнэлгийн албадуудад хийх, мөн илэрсэн зөрчлүүдийг арилгуулахаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газарт прокурорын шаардлага хүргүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.

 

 

 


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА