"ИРГЭДЭЭ СОНСЪЁ” УРИАН ДОР СУМ, БАГИЙН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАЛТ ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

318 2017/10/24

 Дорноговь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар ахлуулсан "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл” энэ сарын 7-16-ны өдрүүдэд Мандах, Сайхандулаан, Өргөн, Эрдэнэ, Замын-Үүд, Айраг, Даланжаргалан, Сайншанд сумдад ажиллаж "Иргэдээ сонсъё” уриан дор иргэдтэй уулзалт ярилцлага зохион байгуулжээ. Энэ үеэр тус аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор С.Цэрэнсамбуу "Прокурорын байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд хүргэх, 2017 оны 3 дугаар улирлын байдлаар хийж гүйцэтгэсэн ажил, аймгийн хэмжээний эрүүгийн нөхцөл байдал, гэмт хэргийн гаралт болон түүний шалтгаан нөхцөл, цаашид авч хэрэгжүүлэх ажил”-ын талаар мэдээлэл хийж, иргэдийн асуусан асуултанд хариулт өгсөн байна. Дээрх сумдын иргэд, төрийн албан хаагчдад шинээр батлагдсан хууль тогтоомж, гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 10 гаруй төрлийн 350 ширхэг гарын авлага, сурталчилгааны материалыг тарааснаар шинээр гарсан хууль тогтоомжуудыг сурталчлах ажлыг эрчимжүүлж, урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд олон нийтийг эрх зүйн мэдээ мэдээллээр хангасан ач холбогдолтой ажил болжээ. Түүнээс гадна Дорноговь аймгийн ерөнхий прокурор сумдын зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтан улсын байцаагч нартай биечлэн уулзаж, шинээр мөрдөгдөж буй Зөрчлийн хууль болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа байдал, тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийн талаар санал бодлыг сонсож, хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлж ажиллах талаар үүрэг чиглэл, заавар зөвлөгөө өгсөн байна.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА