УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ТУШААЛААР БАТЛАГДСАН АЖЛЫН ХЭСЭГ АНХНЫ ХУРАЛДААНАА ХИЙЛЭЭ

1 192 2017/10/12

У
лсын Ерөнхий прокурорын тушаалаар батлагдсан "Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны аргачилсан зааврын төсөл боловсруулах, эрх зүйн зохицуулалт, зөрчлийн бүртгэлийг боловсронгуй болгох, асуудлыг судалж санал бэлтгэх” үүрэг бүхий ажлын хэсэг  өнөөдөр анхны хуралдаанаа УЕПГ-ын хурлын танхимд хийлээ. Тус хуралдаанд Сангийн Яам, ГХЯ, БХЯ, ХХЕГ, ХЗДХЯам, БОАЖЯам, Зам тээврийн яам, Эрчим хүчний яам, ХНХЯам, Монгол банк, ЦЕГ, Татварын ерөнхий газар, МХЕГ, ТЕГ, ШШГЕГ, ГЕГ зэрэг 30 гаруй яам, агентлагийн эрх бүхий албан тушаалтнууд оролцсон юм. Ажлын хэсгийн хуралдаанд Улсын Ерөнхий прокурорын туслах прокурор, Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга Б.Жаргалсайхан, хяналтын прокурор Л.Бадралт, Д.Баасандорж нар оролцож, ажлын хэсгийн гишүүдэд зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны чиглэлээр хийсэн ажлын тоон мэдээ, цаашид анхаарах асуудлын талаар товч мэдээлэл өгч, аргачилсан заавар, эд мөрийн баримт хураан авах, хадгалах, шилжүүлэх журмын төслийг хүлээлгэн өгөв. Түүнчлэн эрх зүйн хэлбэр, нэгдсэн бүртгэл бий болгох, хуулийн давхцлыг арилгах зэрэг үндсэн 5 чиглэлээр ярилцлага хийж, оролцогчдын саналыг сонсож, сонирхсон асуултанд хариулт өглөө. Ажлын хэсгийн гишүүд энэ сарын 26-ны дотор хүлээн авсан журам, зааврын төсөлд саналаа нэгтгэн өгч, дараагийн хуралдаанаа хийхээр шийдвэрлэлээ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА