ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ҮЗҮҮЛЭХ ШҮҮХ ХУРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

138 2017/10/10

Баянгол дүүргийн прокурорын газраас  Хүний эрхийн Үндэсний комиссоос нэхэмжлэлтэй иргэний хурлыг тус дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд 2017 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр нийт прокуроруудад үзүүлэх шүүх хуралдааныг зохион байгууллаа.  Хүний эрхийн Үндэсний комиссоос тавьсан нэхэмжлэлийн шаардлагад "2011 онд иргэн Т.Батбаярыг хүнийг санаатай алах онц хүнд гэмт хэрэгт буюу Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91 дүгээр зүйлийн 91.1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэрэгт холбогдуулан нийт 3 жил 29 хоног шалгаж, үүнээс 159 хоног буюу 5 сар 9 хоног удаан хугацаагаар хууль бусаар цагдан хорьж, эрх чөлөөг нь хязгаарлаж шалгасан байх бөгөөд тэрээр гэмт хэрэг үйлдсэн болох нь нотлогдоогүй гэх үндэслэлээр 3 шатны шүүхээр түүнд холбогдох хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, цагаатгаж шийдвэрлэсэн нь Монгол улсын Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийг ноцтой зөрчсөн тул Т.Батбаярт хүн амины онц хүнд гэмт хэрэгт хилсээр удаан хугацаагаар шалгагдсаны улмаас учирсан сэтгэл санаа, эрүүл мэндийн хохиролд 80.000.000 төгрөг, хууль бусаар, илүү хугацаагаар ял эдэлсэн 159 хоногийн нэг хоногийг Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 59 дүгээр зүйлийн 59.3 дахь заалтыг үндэслэн тухайн үед мөрдөгдөж байсан нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцүүлж тооцвол 2011.12.13-ны өдрөөс 2012.03.12-ны өдөр, 2012.09.11-ний өдрөөс 2012.12.19-ний өдрийг хүртэлх хугацаа 159 хоногх140.400 төгрөг= 22.323.600 төгрөг, эмчилгээний зардал 1.812.500 төгрөг, өмгөөлөгчийн зардал 8.000.000 төгрөг, нийт 112.136.100 төгрөгийг төрөөс гаргуулан иргэн Т.Батбаярт олгуулахаар” нэхэмжлэл гаргасан байна. Төрийг төлөөлж хариуцагчаар оролцсон тус дүүргийн хяналтын прокурор Н.Мөнхцэцэг иргэний хэрэгт авагдсан баримтуудыг шинжлэн судалж, шүүх хуралдааны бэлтгэлийг сайтар хангаж оролцсоноор иргэн Т.Батбаярыг холбогдуулан шалгахдаа мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүх нь хууль зөрчсөн ямар ажиллагаа явуулсан талаар нэхэмжлэгч нь нэхэмжлэлдээ бүрэн дурьдаагүй, зөвхөн цагаатгах тогтоолд тулгуурлан гэм хорын хохирол нэхэмжилж байгаа нь үндэслэлгүй, хүн амины хэрэгт холбогдуулан шалгах үндэслэл бүхий сэжиг байсан, онц хүнд гэмт хэргийн сэжигтэн, яллагдагчийг цагдан хорих хуулийн заалттай нийцэж байсан бөгөөд цагдан хорих эсэх асуудлыг шүүгчийн шийдвэр гарсанаар хэрэгжүүлсэн хууль ёсны ажиллагаа байсан тул уг шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгох талаар шинжлэн судлах нотлох баримтуудаар няцаалт өгч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгох санал тавьсан байна.  Шүүхээс Хүний эрхийн Үндэсний комиссын гэм хорын хохиролд төрөөс гаргуулах тухай нэхэмжлэлд мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүх нь хууль зөрчсөн ямар ажиллагаа явуулсан нь тогтоогдоогүй, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангах үндэслэлгүй гэж үзэн нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэснээр улсын төсвөөс 112.136.100 төгрөгийгхэмнэж шийдвэрлүүлсэн бөгөөд залуу прокуроруудад шүүх хуралдааны мэтгэлцэх ур чадварын мэдлэгт дөхөм болох, үр дүнтэй үзүүлэх шүүх хуралдаан болж өндөрлөжээ.

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА