ИХ ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГААГ МАРГААШ ЭХЛҮҮЛНЭ

406 2017/10/10


         Монголын Хуульчдын холбооны төлөөлөгч сонгох журамд "Сонгуулийг Их хурлын тов тогтоосон шийдвэр гарсан өдрөөс хойш долоо хоногийн дотор Зөвлөл товлон зарлана” гэж заасан. Үүний дагуу Монголын Хуульчдын холбооны зөвлөлийн 2017.09.18-ны өдрийн 30 дугаар тогтоолоор Монголын Хуульчдын холбооны гуравдугаар Их хурлын төлөөлөгчид нэр дэвшүүлэх ажиллагааг 2017 оны аравдугаар сарын 11-ний өдрийн 08:00 цагаас эхлүүлж, 2017 оны аравдугаар сарын 14-ний өдрийн 22:00 цагт дуусгахаар тогтоосон бол Их хурлын төлөөлөгчийг сонгох ажиллагааг 2017 оны аравдугаар сарын 15-ны өдрийн 08:00 цагаас эхлүүлж, 2017 оны аравдугаар сарын 17-ны өдрийн 22:00 цагт дуусгахаар тогтоосныг анхаарна уу.

       Мөн түүнчлэн Монголын Хуульчдын холбооны гуравдугаар Их хурлыг зохион байгуулах Ажлын хэсгийн 2017 оны аравдугаар сарын 5-ны өдрийн хурлаар шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч, бусад хуульчдын төлөөллийн хэсэг тус бүрээр Монголын Хуульчдын холбооны гуравдугаар Их хурлын сонгуульд оролцох нийт нэрсийн жагсаалтыг баталгаажуулсан бөгөөд Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд зааснаар энэ удаагийн хуралд шүүгчийн төлөөлөллөөс 92 шүүгч, прокурорын төлөөллөөс 92 прокурор, өмгөөлөгчдийн төлөөллөөс 183 өмгөөлөгч, бусад хуульчдын төлөөллөөс 92 бусад хуульч оролцох юм.

 

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБОО
0

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА