“ГАЛ УНТРААХ ТАРХАЛТ”-ЫН СУРГУУЛИЛТЫГ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

192 2017/10/05

Булган аймгийн прокурорын газраас аймгийнхаа Онцгой байдлын газартай  хамтран "Прокурорын газрын байр болон түүний гадна орчинд онцгой байдал үүссэн, болзошгүй үед ажиллах бэлтгэл сургуулилт”-ыг хийжээ. Үүний үр дүнд Аймгийн ерөнхий прокурорын 2017 оны 09 дүгээр сарын  27-ны өдрийн А/15 тоот тушаалаар Гарч болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх хүн хүч, техник хэрэгслийг дайчлан ажиллах” комиссын бүрэлдэхүүнийг томилж, шуурхай төлөвлөгөөг боловсруулан ажилласан байна. Энэ үеэр Онцгой байдлын газрын Гал унтраах 20 дугаар ангийн салааны захирагч, дэслэгч Ц.Батхуяг "Галын аюулгүй байдлын тухай хууль”, "Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэхэд анхаарах асуудлууд” болон прокурорын газрын байр, түүний гадна орчинд гал гарсан үед ажиллах бэлтгэл сургуулилтад шуурхай төлөвлөгөөний дагуу хэрхэн зохион байгуулалттай оролцох талаар танхимын сургалт зохион байгуулжээ. Мөн гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, ахлах дэслэгч Х.Чинзориг "гал унтараагуурыг хэрхэн ашиглах, хадгалалт, хамгаалалтын горим, хөдөлмөр, хамгааллын аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж ажиллах” талаар практик зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн байна. Гал унтраах тархалтын сургуулилтад аймгийн прокурорын газрын нийт хамт олон бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцож, сургуулилтын үеэр Гал унтраах аврах 20 дугаар ангийн захирагчийг түр орлон гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч С.Зоригтбаатарын заавраар ажиллаж гал гарсан үед гал унтраалгуудаар галыг хэрхэн унтрааж болох талаар дадлага сургуулилт хийжээ. Дадлага сургуулилтын зорилго нь "Галын аюулгүй байдлын тухай” хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн ажиллах, тохиолдож болзошгүй гамшиг осол, гал түймэр гарсан үед тухайн аймгийн ерөнхий прокурорын тушаалаар томилогдсон комиссын бүрэлдэхүүн, эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх, нэрвэгдэгсдийг зөөх- аврах, гал унтраах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, анхан шатны багаж хэрэгсэлтэй оролцох хэсгийн үүрэг оролцоог тодорхойлж, гал гарсан үед хохирол багатай унтраах, урьдчилан сэргийлэх, прокурор, ажилтнуудын гал унтраах үйл ажиллагааны тархалт хийх ур чадварыг дээшлүүлэх, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг ажиллуулан харьцаж сургахад чиглэгдсэн үзүүлэх сургалт болсон байна.  

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА