“ИРГЭДЭЭ СОНСЪЁ” УРИАН ДОР СУМ, БАГИЙН ИРГЭДТЭЙ УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

203 2017/10/04

Дорноговь аймгийн прокурорын газраас аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран тус аймгийн Хөвсгөл, Хатанбулаг, Улаанбадрах сум, Ханги Мандлын хилийн боомт, Зүүнбаян багийн иргэдэд "Иргэдээ сонсъё” уриан дор 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн шинэ хууль тогтоомжийг сурталчлах, иргэдтэй уулзалт, ярилцлага зохион байгуулжээ. Тус аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор С.Цэрэнсамбуу "Прокурорын байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд хүргэх, 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажил, аймгийн хэмжээний эрүүгийн нөхцөл байдал, гэмт хэргийн гаралт болон түүний шалтгаан нөхцөл, цаашид авч хэрэгжүүлэх ажил”-ын талаар мэдээлэл хийжээ. Мөн тэрээр сумдын зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтан улсын байцаагч нартай биечлэн уулзаж шинээр мөрдөгдөж буй зөрчлийн болон зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа байдал, тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийн талаар санал бодлыг сонсож, хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлж ажиллах талаар үүрэг чиглэл, зөвлөгөө өгчсөн байна. Дээрх уулзалт ярилцлаганд Хөвсгөл сумын 68, Хатанбулаг сумын 85, Улаанбадрах сумын 57, Улаанбадрах сумын Баянбогд багийн 32, Зүүнбаян багийн 95,  нийт 337 иргэд, төрийн албан хаагчид оролцсон бөгөөд тэдэнд шинэ хууль тогтоомж, гэмт хэрэг, осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 10 гаруй төрлийн 350 ширхэг гарын авлага, сурталчилгааны материалыг тарааснаар шинээр гарсан хууль тогтоомжуудыг сурталчлах ажлыг эрчимжүүлж, урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд олон нийтийг эрх зүйн мэдээ мэдээллээр хангасан ач холбогдолтой ажил болсон байна.

 

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА