ИРГЭДЭЭС “ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ”-ЫН ТАЛААР 6 АСУУЛТТАЙ СОРИЛ АВЧЭЭ

248 2017/10/03

Гэр бүл гэдэг нь нийгмийн анхдагч нэгж бөгөөд гэр бүлийн тогтвортой байдлаас Улс эх орны хөгжил ихээхэн хамаардаг. Сүүлийн жилүүдэд гэр бүл салалт, архидалт, хүүхдийн хүчирхийлэл нилээдгүй яригдах болсон. Тиймээс "Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж"-ийн талаар иргэддээ сурталчилан таниулах, ойлголт өгөх зорилгоор Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас өчигдөр Good Neighbors Олон Улсын  байгууллагатай хамтран "Зөв гэр бүлээс зөв хүүхэд” нэртэй сургалтыг зохион байгуулжээ. Тус сургалтанд Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хорооны 55 иргэн болон Иргэдийн нийтийн хурлын дарга Н. Сэргэлэн, тус хорооны Засаг дарга Т.Идэрцагаан нар оролцсон байна.

Дээрх сургалтыг эхлэхээс өмнө нийт 20 иргэнээс "Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай ойлголт”-ын талаар 6 асуулттай сорил авахад нийт иргэд "Гэр бүлийн хүчирхийлэл гэж Сэтгэл санаа, Бэлгийн, Бие махбодид дарамт учируулах зэрэг ойлголтыг хэлдэг” гэж хариулсан бол 20 иргэнээс 1 иргэн нь гэр бүлийн хүчирхийлэлийн талаар бусдад мэдээллэж байсан гэж хариулжээ. Харин судалгаанд оролцсон нийт иргэд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаагүй гэж хариулсан байна.  Үүнээс дүгнэн үзэхэд иргэд гэр бүлийн хүчирхийлэл гэж юуг ойлгох талаар хангалттай мэдээлэл авч чадаагүй, хүчирхийлэлд өртсөн болон өртөж магадгүй эрсдэлд байгаа талаар тодорхой ойлголт өгөх, хэнд хандах, хэрхэн урьдчилан сэргийлж өөрийн ойр дотны хүний эрүүл мэнд, амь насыг аврах талаар тус дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Д.Энх-Оргил "Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүний ойлголт, үйлдэгдэх хэлбэр” сэдэвт сургалт оржээ. Харин Good Neighbors ОУБ-ын хүүхдийн сургагч багш нар "Хүүхдийн сэтгэл зүй, тэдэнтэй харилцах арга зүй"-н талаар залуу эцэг эхчүүдэд зөвлөгөө зөвлөмж өгч ажилласан байна.

Тус сургалтын дараагаар хүрэлцэн ирсэн иргэд нь хүчирхийлэл гэж юу болох, хүчирхийлэлд өртсөн болон хүчирхийлэлд байгаа хүний талаар хэнд хандаж зөвлөгөө авах, тусламж хүсэх талаар тодорхой хэмжээний ойлголттой болжээ.

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА