"ИРГЭН ТАНД ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС" СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 19 ХОРООНЫ ИРГЭДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ЭХЛЭЭД БАЙНА

421 2017/10/03

Зөрчлийн тухай хуулийг иргэдэд таниулан сурталчлах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газар тус дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралтай хамтран "ИРГЭН ТАНД ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС" сэдэвт сургалтыг Чингэлтэй дүүргийн 19 хороонд энэ сарын 2-5-ны өдрүүдэд 15 удаагийн сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Сургалт өчигдөр эхэлсэн бөгөөд чингэлтэй дүүргийн 4, 5, 6 дугаар хорооны  100 гаруй иргэд хамрагдсан байна. Сургалтад хамрагдсан иргэдэд Чингэлтэй дүүргийн Прокурорын газрын Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд хяналт тавих ахлах прокурор Н.Энхтуяа, ИТХ-ын Ажлын албаны Иргэний оролцоо, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга Т.Уламбаяр, Прокурорын газрын Хяналтын прокурор Н.Алтантүлхүүр, Х.Даваадулам нар яриа таниулга хийж, сонирхсон асуултанд хариулт өгчээ. Энэ сарын 5-ны өдөр хүртэл үргэлжлэх тус сургалтын явцад хэрэглэх 2000 гарын авлага, материалыг бэлтгэж, сургалтад оролцсон иргэдэд өгч байгаа юм байна.  Тухайн 15 хуудас бүхий гарын авлагатай танилцсан иргэд хэлэхдээ "Иргэд шинээр батлагдсан хуулийг төдийлөн сайн мэдэхгүй байгаа. Харин энэхүү гарын авлага айл болгонд байх ёстой  ойлгомжтой бичсэн гарын авлага болжээ. Ажил төрлийн байдлаас шалтгаалаад сургалтанд хамрагдаж чадаагүй гэр бүлийнхээ гишүүдэд энэхүү гарын авлагыг өгч, танилцуулна” гэж хэлж байжээ. Тухайн гарын авлага нь "Олон нийтийн газарт зүй бусаар биеэ авч явах, Танхайрах, Хүний биед халдах, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль зөрчих, Нийтийн зориулалттай орон сууцны оршин суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулах, Мөрийтэй тоглоом зохион байгуулах” гэх мэт иргэдийн заавал мэдвэл зохих хуулийн зүйл заалт багтсан байна. Иргэд шинээр батлагдсан хуулийг ойлгож, мэдсэнээр аливаа төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой юм.    

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА