СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧИЙГ ТОГТООН, ХЭРГИЙГ МӨРДӨН БАЙЦААЛТАНД ШИЛЖҮҮЛЭН ШИЙДВЭРЛЭХ 80 ХОНОГИЙН НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ ЭХЭЛЛЭЭ

809 2017/10/02

Улсын Их хурлаас шинэчлэн батлагдсан Эрүү, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиуд 2017 оны 07 дугаар сарын 01-нээс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор Нийслэлийн прокурорын газраас Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд хэрэг бүртгэлтэнд шалгагдаж байгаа хэргүүдэд сэжигтэн, яллагдагчийг олж тогтоон, хэргийг мөрдөн байцаалтанд шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх нэгдсэн арга хэмжээг 2017 оны 10 дугаар сараас 12 дугаар саруудад зохион явуулах удирдамжийг дүүргийн прокурорын газрууд болон Мөрдөн шалгах байгууллагуудад хүргүүлжээ.   Нэгдсэн арга хэмжээ 80 хоногийн хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд түүнд Цагдаагийн Ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн алба, Мөрдөн байцаах алба, Нийслэлийн цагдаагийн газрын гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар, Хэрэг бүртгэх алба, дүүргийн Цагдаагийн хэлтсүүд, Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах, Тагнуулын Ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах хэлтсүүдэд шалгагдаж байгаа хэргүүд хамрагдах юм байна. Аяны хүрээнд хэрэг бүртгэлтэнд шалгагдаж буй нийт хэргүүдийг прокурорын газарт байгаа дүн мэдээ, бүртгэлтэй тулгалт хийж, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.2 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу гэмт хэрэг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдийг олж тогтоох талаар хуульд заасан бүхий л арга хэмжээг авч ажиллахыг Нийслэлийн ерөнхий прокуророос дүүргийн прокурорын газруудад үүрэг болгожээ. Дээрх арга хэмжээний нэгдсэн дүнг 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны дотор дүгнэж, Нийслэлийн прокурорын дэргэдэх Зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр төлөвлөсөн байна.

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА