НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЖ ӨНДӨРЛӨВ

512 2017/09/29

Нийслэлийн прокурорын газраас 2017 оны09 дүгээр сарын 28-ны өдөр Нийслэл, дүүргийн прокурорын газруудын ерөнхий прокурор, орлогч, Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих болон Шүүхэд төрийг төлөөлөх ажил хариуцсан ахлах прокурорууд, Нийслэлийн прокурорын газрын ХБМБАХТ 1, 2 дугаар хэлтсийн хяналтын прокурорууд оролцсон хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгуулжээ. Зөвлөгөөнөөр Нийслэл, дүүргийн прокурорын газруудаас дээрх хяналтын ажлуудын чиглэлээр энэ оны IIIулиралд хийж гүйцэтгэсэн ажил, түүний үр дүн, Эрүү, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиуд, Улсын Ерөнхий прокурорын 2017 оны А/96 дугаар тушаалаар батлагдсан "Мөрдөн шалгах ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын аргачилсан заавар”-ыг нэг мөр хэрэгжүүлэх хүрээнд Нийслэлийн прокурорын газраас өнгөрсөн хугацаанд авч хэрэгжүүлсэн удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ, хүрсэн дүн, цаашид анхаарвал зохих асуудлуудын талаар мэдээлэл хийсэн байна. Уг зөвлөгөөнд Улсын Ерөнхий прокурорын газрын хяналтын прокурор П.Батболд, Х.Батчимэг нар сургалт явуулж, цаашид хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан заавар, журмыг нэг мөр хэрэгжүүлэхэд анхаарвал зохих асуудлаар чиглэл, зөвлөгөө өгч, прокуроруудтай санал солилцсон нь цаг үеэ олсон, үр өгөөжтэй сургалт болжээ. Зөвлөгөөний эцэст Нийслэлийн ерөнхий прокуророос өгсөн үүргийн дагуу Нийслэлийн ерөнхий прокурорын орлогч, цаашид анхаарах асуудлууд, ажил сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар прокуроруудад үүрэг, даалгавар өгсөнөөр зөвлөгөөн амжилттай өндөрлөсөн байна.

 

 

 

 

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА