Б.ЭРХЭМБАЯР: 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД НИЙТ 4558 ГЭМТ ХЭРГИЙН ТАЛААРХ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛД ХЯНАЛТ ТАВИН АЖИЛЛАСАН

494 2017/09/29

Шинээр батлагдсан хуулиудын хэрэгжилт болон дүүргийн хэмжээнд үйлдэгдэж буй зонхилох гэмт хэргийн талаар Сонгинохайрхан дүүргийн Прокурорын газрын Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд хяналт тавих ахлах прокурор Б.ЭрхэмбаярСонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын SHD.MN сайтад ярилцлага өглөө. Энэхүү ярилцлагыг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.

-Юун түрүүнд байгууллагаа танилцуулахгүй юу. Прокурорын байгууллагын үндсэн чиг үүрэг яг юу вэ?

-Сонгинохайрхан дүүрэг 120 мянган га газар нутагтай хүн амын тухайд 315 мянган иргэн, 32 хороотой нийслэлийн томоохон дүүрэг. Манай прокурорын байгууллага УИХ-ын 1993 оны 16/59 дугаар тогтоолоор байгуулагдаж, ахлах прокурор 1, хяналтын прокурор 8, үйлчилгээний ажилтан 4 нийт 13 хүний орон тоотой байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан.

Харин одоо манай Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор 1, дүүргийн ерөнхий прокурорын орлогч 1, ахлах прокурор 5, хяналтын прокурор 25, прокурорын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд туслах ажилтан 13, захиргаа үйлчилгээний 13 ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 56 дугаар зүйлд заасан прокурор хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавьж, шүүх хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс оролцоно гэсэн үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.   

-Саяхан хэд хэдэн хууль шинээр батлагдлаа үүнтэй холбоотойгоор танай байгууллага ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа вэ?

-Монгол Улсын Их хурлаас батлагдсан Эрүүгийн хууль болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Прокурорын тухай хуулиуд 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэн.

Прокурорын байгууллагаас Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэг мөр хангуулах үндсэн чиг үүргийн хүрээнд  гэмт хэргийг шуурхай, бүрэн илрүүлэх, гэмт хэрэг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдийг олж тогтоон хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагааг түргэн шуурхай явуулж, гэм буруугийн асуудлыг шүүхээр шийдвэрлүүлэх, хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээхэд прокурорын хяналтын ажлыг чиглүүлэн ажиллаж байна.

Шинээр батлагдсан хуулиуд болон түүнийг дагалдан гарсан заавар журмуудыг нэг мөр хэрэгжүүлж ажиллах зорилгоор дотооддоо болон хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулах эрх бүхий мөрдөгч нарт чиглэсэн сургалт, зөвөлгөөнийг зохион байгуулан ажиллаж байна.

-Сонгинохайрхан дүүрэг хүн ам болоод газар нутгийнхаа хувьд нийслэлийн хэмжээнд томоохонд ордог. Тэр ч утгаараа та бүхний ажлын ачаалал хэр их байдаг вэ?

-Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль болон Улсын Ерөнхий прокурорын тушаалаар баталсан заавар журамд заасны дагуу тус дүүрэг дэх Цагдаагийн 1, 2, 3 дугаар хэлтсээс шалгаж байгаа бүх хэрэг болон Нийслэлийн цагдаагийн газар,  Мөрдөн байцаах газар, Эрүүгийн цагдаагийн газар, Авлигатай тэмцэх газраас шалгаж байгаа зарим хэргүүдийн хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд хяналт тавин ажилладаг. 

Прокуроруудын ажлын ачаалал маш их байдаг. Ажлын байран дээр сууж хэрэг, материалуудыг хянаж шийдвэрлэхээс гадна, шүүх хуралдаанд улсын яллагчаар оролцох, хэргийн газрын үзлэгт оролцох, цагдаагийн хэлтсүүд дээр очиж байцаан шийтгэх ажиллагаанд биечлэн оролцох, цагдан хоригдож буй яллагдагч нартай тогтмол хугацаанд уулзаж гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэх, хяналтын ажлын чиглэлээр шалгалт судалгаа хийх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд оролцох гэх мэтээр ажлын ачаалал их учраас ажлын бус цагаар болон амралтын өдөр тогтмол сууж ажиллаж байна.

Ер нь дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх гэмт хэргийн нөхцөл байдал ямар байна вэ?

Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх гэмт хэргийн нөхцөл байдлын тухайд 2017 оны эхний хагас жилд нийт 4558 гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэлд хяналт тавин ажилласнаас 24.7 хувь буюу 1227 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 70.5 хувь буюу 3492 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, үлдэгдэл 231 гомдол, мэдээлэл ажиллагаанд шалгагдаж байна.

Эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгасан хэргийн 35 хувийг хулгайлах, 33 хувийг бусдын бие махбодид хөнгөн, хүндэвтэр, хүнд гэмтэл учруулах, 7.7 хувийг танхайрах, 3.4 хувийг дээрэмдэх, 1.3 хувийг хүнийг алах гэмт хэрэг эзэлж байна.

Эндээс дүгнэхэд Хулгайлах гэмт хэрэг тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт ихэвчлэн үйлдэгдэж байгаа энэ төрлийн гэмт хэргийн илрүүлэлт хангалтгүй байна. Мөн түүнчлэн онц ноцтой аргаар үйлдэгдсэн, олон хүний амь насанд халдсан хүний амийг санаатайгаар хохироох хэргүүд үйлдэгддэг.

Тэгвэл гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ямар ажил явуулж байна вэ?

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын чиглэлээр байгууллагын жил, улирлын төлөвлөгөөнд тогтмол тодорхой ажлуудыг хийхээр тусгаж, уг ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой төрлийн хэргийг хянан шийдвэрлэхдээ гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар мэдэгдэл бичих, прокурорын газар дангаараа болон бусад байгууллагуудтай хамтран шалгалт хийх, судалгаа хийх, яриа таниулга хийх, зөвөлгөөн, сургалт зохион байгуулах зэргээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна.

Мөн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Дүүргийн гэмт хэргээс урьчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран ажиллах төлөвлөгөө гарган хамтарч цогц ажил зохион байгуулдаг.         

Тухайлбал ЕБС-ын сурагчдын үйлдсэн гэмт хэргийн талаар судалгаа хийх, тухайн сургуулийн зүгээс гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажлыг шалгах, сурагчдын дунд эссе, гар зургийн уралдаан зохион байгуулж шагнаж урамшуулах, боршур хэвлэж тараах, сургалт зөвөлгөөн зохион байгуулах гэх мэтээр үе шаттай цогц ажлуудыг хийдэг.

Мөн энэ аргаар эмнэлэг, аж ахуйн нэгжүүд, банк болон бусад байгууллагууд дээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулж байгаа нь илүү үр дүнгээ өгч байна.

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА