ЯПОН УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТЭТГЭЛЭГТ “ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ JDS ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР” ЗАРЛАГДЛАА

462 2017/09/12

Япон Улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт "Хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих
JDS тэтгэлэгт хөтөлбөр” зарлагдлаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд 2018-2020 оны хооронд хууль, эрх зүйн чиглэлээр төрийн байгууллагын албан хаагчдаас 2 хүртэлх нэр дэвшигчийг сонгон шалгаруулж, "Эрх зүйн магистр”-ын зэрэг олгох сургалтанд хамруулах юм.

Хөтөлбөрт тавигдах шаардлага:

1.     Монгол улсын иргэн байх

2.     2018.04.01-ний байдлаар 22-39 настай байх

3.     Бакалаврын зэрэгтэй байх (Магадлан итгэмжлэгдсэн их дээд сургуулийг дүүргэсэн байх)

4.     Бакалаврын зэрэг хамгаалсанаас хойш, тус хөтөлбөрийн бүртгэл хаагдах өдрийн байдлаар төрийн албанд 2-оос дээш жил ажилласан байх

5.      Гадаад орны тэтгэлгээр магистрын зэрэг горилоогүй байх

6.     Цэргийн албанд ажилладаггүй байх

7.     Англи хэлний мэдлэгтэй байх (TOEFL IBT61/ ITP500/ IELTS 5.5 болон түүнээс дээш оноо авах түвшний  мэдлэгтэй байх). Англи хэлний босго оноо шаардахгүй.

Бүртгэлийн маягт болон их сургуулийг тухай мэдээллийг JDSхөтөлбөрийн албан ёсны цахим хуудсаар http://jds-scholarship.org/country/mongolia/ орж үзнэ үү.

Хөтөлбөрийн бүртгэлийн хугацаа 2018 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр дуусах тул сургалтад хамрагдах хүсэлтэй, шаардлага хангасан хүмүүс 2015 оны 11 дүгээр сарын 12-ны дотор холбогдох материалыг Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Гадаад харилцаа, эрх зүйн туслалцааны хэлтэст ирүүлнэ үү.

Материал бүрдүүлэх асуудлаар прокурорын байгууллагаас олон хүн байвал JICE  байгууллагаас танилцуулга хйиж болох тул сонирхож байгаа хүмүүс 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний дотор нэрсээ дээрх хэлтэст ирүүлнэ үү. 

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ХЭЛТЭС

 

 

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА