ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ИРГЭДЭД ШИНЭЭР БАТЛАГДСАН ХУУЛИУДЫГ СУРТАЛЧЛАХ АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

363 2017/08/19

Хан-Уул дүүргийн прокурорын газраас гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хууль сурталчлах ажлын хүрээнд  харъяа дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтнуудад Зөрчлийн болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг таниулан, мэдээлэл өгөх ажлыг эхэлсэн байна. Тус прокурорын газрын Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд хяналт тавих ажил хариуцсан прокурорууд нь  2017 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр "Говь ХК-нд болон "Атар Өргөө ХК-ны ажилтнуудад шинээр батлагдсан Зөрчлийн тухай болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиар сургалт явуулжээ. Сургалтад нийт 150 хүн ирэн хамрагдаж, зөрчил гаргаж, шийтгэл оногдуулсны дараа зөрчил гаргасанд тооцогддог байсан байдал өөрчлөгдсөн эсэх, Замын хөдөлгөөний дүрмийн заалт зөрчсөн тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуульд зааснаар шийтгэл оногдуулах эсэх, нийтийн зориулалттай орон сууцны оршин суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулвал хүлээлгэх хариуцлагын талаар гэх мэт сонирхсон асуултад хариулт өгч, цаашид эрх зүйн мэдлэг мэдээлэл өгөх ажлаар хамтран ажиллах талаар санал солилцсон байна. Цаашид аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ажилтнуудад төдийгүй хороодын засаг захиргааны байгууллагатай хамтран иргэдэд зөрчлийн тухай болон шинэчлэн найруулсан эрүүгийн хуулийг суртачилан танилиулах ажлыг график, төлөвлөгөөний дагуу явуулах нь хуулийн хэрэгжилтийг нэг мөр хангахад ач холбогдолтой гэж үзсэн байна.

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА