ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА НАР БОЛОН ТОО БҮРТГЭЛИЙН АЖИЛТНУУДТАЙ ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

356 2017/08/17

Төв Аймгийн Прокурорын газраас Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харъяа Хорих 403,415,417 дугаар ангийн дарга, тоо бүртгэл хариуцсан ажилтнуудыг оролцуулсан хамтарсан зөвлөгөөнийг өчигдөр Төв аймгийн Прокурорын газарт  хийжээ. Зөвлөгөөнд Хорих 403 дугаар ангийн дарга хурандаа П.Мөнхгэрэл, Хорих 415 дугаар ангийн дарга хошууч Г.Амгаланбаатар, Хорих 417 дугаар ангийн дарга хурандаа Ч.Энхбаатар  болон, тус ангиудын тоо бүртгэлийн байцаагч нар оролцсон байна. Хамтарсан зөвлөгөөнөөр Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын 6 дугаар зүйлийн 6.12 дахь хэсэгт заасан  Хорих ялаас хугацааны өмнө суллаж, хяналт тогтоох тухай заалтыг нэг мөр хэрэгжүүлэх, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 214 дүгээр зүйлд заасан "Хоригдлын хөдөлмөр, түүний нөхцөл”, 216 дугаар зүйлд заасан "Хоригдлыг хөдөлмөрт гаргахыг хориглох”, "217 дугаар зүйлд заасан "Хоригдлыг хорих ангийн гадна хөдөлмөрлүүлэх”, ял эдлүүлэх чиглэлээр Прокуророос авах зөвшөөрөл, бүрдүүлэх материал, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 206 дугаар зүйлд заасан "Хорих ял эдлүүлэх, хорих ангийн дэглэм зэрэглэлийг өөрчлөхөд анхаарах асуудал”, Улсын ерөнхий Прокурорын 2017 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/64 дугаартай тушаалаар батлагдсан "Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын заавар” сэдвээр тус аймгийн прокурорын газрын ахлах прокурор А.Аварзэд сургалт явуулж хэлэлцүүлжээ. Мөн зөвлөгөөнд оролцогчид тус аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч Ц.Отгонжаргалтай уулзалт хийж Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулга хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан хоригдлуудаас гаргаж буй санал хүсэлтийн талаар танилцуулж, хоригдлуудыг хугацааны өмнө тэнсэн суллахтай уялдуулан ялын тооцоог хэрхэн бодох талаар санал солилцож нэгдмэл ойлголтод хүрсэн байна.

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА