“МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЖ, БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ САЙЖРУУЛЬЯ” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БОЛЛОО

394 2017/06/07

Сүхбаатар аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газар, Цагдаагийн газраас санаачлан "Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, байгууллага, иргэдийн оролцоог сайжруулья” сэдэвт зөвлөгөөнийг зохион байгуулжээ.   Зөвлөгөөнд Сүхбаатар аймгийн прокурорын орлогч Н.Эрдэмбилэг, Хууль зүйн яамны Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн н.Отгонжаргал, Аймгийн засаг дарга З.Энхтөр, засаг даргын орлогч Т.Амарбаатар, Цагдаагийн Ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах албаны Малын хулгайн гэмт хэрэг мөрдөх хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Н.Бөхчулуун,  Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн гишүүд, сумдын ГХУСАЗС Зөвлөлийн дарга нар, аймгийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч,  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Шүүх шинжилгээний албаны холбогдох албан тушаалтнууд, Аймгийн Цагдаагийн газрын алба хаагчид, сумдын хэсгийн төлөөлөгчид, малчид оролцсон байна. Зөвлөгөөний үеэр Сүхбаатар аймгийн прокурорын орлогч Н.Эрдэмбилэг "Малын хулгайн гэмт хэргийн шийдвэрлэлт, энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдээд хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэгдсэн этгээдүүдэд тавих хяналт, анхаарах зарим асуудал” сэдвээр илтгэл тавьж оролцсон байна. Зөвлөгөөний төгсгөлд гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг хүлээн авах, бүртгэх, шалгаж шийдвэрлэх, хойшлуулашгүй ажиллагаанд эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль болон хяналтын ажлын аргачилсан зааврын заалтын хэрэгжилтийг шалгасан шалгалтаар хуулийн заалтыг нэг мөр хэрэгжүүлж, ажил мэргэжлээрээ хамт олноо манлайлан ажилласан  Баяндэлгэр сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахлах дэслэгч М.Ойдовцэрэнд Аймгийн прокурорын өргөмжлөл, мөнгөн шагналыг гардуулжээ. 


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА