ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМАНД ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ, ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

300 2017/06/02

Ховд аймгийн прокурорын газраас санаачлан тус аймгийн Эрдэнэбүрэн суманд хууль сурталчлах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, прокурор болон бусад хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд хүргэх өдөрлөгийг зохион байгуулжээ. Өдөрлөгт Ховд аймаг дахь Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх, Цагдаагийн газар, Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Шүүхийн шинжилгээний алба, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын төлөөлөлүүд болон Эрдэнэбүрэн, Ховд, Дуут, Буянт, Мянгад, Дөргөн сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газар, төрийн болон төрийн бус байгууллагын ажилтан, албан хаагчид, иргэдээс бүрдсэн 200 гаруй хүн оролцсон байна. Өдөрлөгийн үеэр Прокурорын газраас аймгийн болон Эрдэнэбүрэн, Ховд, Мянгад, Дөргөн, Буянт, Дуут сумдын 2017 оны эхний 5 сарын эрүүгийн нөхцөл байдал, шинэчлэн батлагдсан Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Иргэний хуулийн талаар тус тус мэдээлэл өгч, иргэдэд хууль сурталчлах, тараах материалыг тарааж ажилласан бол бусад оролцогч байгууллагуудын зүгээс өөрийн байгууллагын хийсэн ажлын талаар товч мэдээлэл өгчээ. Түүнчлэн оролцогч сумдын төлөөлөгчдийн дунд хөгжөөнт танин мэдэхүйн урьдчилан бэлтгэсэн асуултын дагуу "АХА” тэмцээнийг зохион байгуулсан бол өдөрлөгийн удирдамжийн дагуу "Эссэ” бичлэгийн уралдаан болон "Дэвжээ” тэмцээнүүдийг зохион байгуулсан байна. "АХА” тэмцээнд тэргүүн байрыг Буянт сумаас оролцсон А.Алтанхуяг, дэд байрыг Дөргөн сумаас оролцсон С.Дэжид эзэлсэн бол шинэчлэн батлагдсан  хуулиуд болон бусад хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчилах  чиглэлээр зохион байгуулсан "Дэвжээ” тэмцээнд Дуут сумын "Хууль сахиулагчид” баг 81 оноогоор, Дөргөн сумын "Оршихуй эс оршихуй” баг 80 оноогоор, Ховд сумын "Залуус” баг 76 оноогоор эхний 3 байрыг эзэллэсэн бөгөөд 1, 2, 3 дугаар байр эзэлсэн багуудыг өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулсан бол 4, 5 дугаар байр эзэлсэн Эрдэнэбүрэн сумын "Монгол Улсын төлөө зүтгэе”, Буянт сумын "Арга билэг” багуудад батламж гардуулжээ. Харин сум бүр урьдчилан ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд удирдамжид заагдсан сэдвүүдээс сонгож "Эссэ” бичлэгийн уралдаан явуулж, тухайн сумаас шалгарсан 1 сурагчийн шалгарсан "Эссэ”-гээр өдөрлөгийн арга хэмжээн дээр илтгэл тавиулан, шүүгчид сэдвийн агуулга, илтгэл тавьсан байдал зэргийг харгалзан шүүсэн бөгөөд "Эссэ” бичлэгийн уралдаанд Ховд сумаас оролцсон А.Бахытгүль тэргүүн байр эзэлсэн бол дэд байрыг Дуут сумаас оролцсон М.Дэвээжаргал эзэлсэн байна.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА