АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДАД “ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ” ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

464 2017/05/31

Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал,  "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл”-тэй хамтран Сонгинохайрхан дүүргийн "Ирээдүй цогцолбор” сургуулийн хоёрдугаар ахлах сургуулийн сурагчдад "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” талаар сургалт зохион байгуулжээ. Сургалтаар гэмт хэрэг, зөрчил гарч болзошгүй нөхцөл байдлыг судалж, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, холбогдох хууль тогтоомжийг мэдээлэх, сурталчлах мөн тус прокурорын газраас хийж гүйцэтгэсэн ажил, прокурорын байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлого чиглэлийн талаар таниулга хийсэн байна.  Мөн энэ үеэр сурагчдын дунд  "Архи тамхигүй орчин” сэдэвт фото зургийн уралдаан болон "Ирээдүй миний нүдээр” сэдэвт илтгэлийн уралдааныг зохион байгуулжээ. Уралдаанд тус сургуулийн нийт 300 гаруй сурагчид бүтээлээ ирүүлснээс фото зургийн уралдаанд 1 дүгээр байранд 12п ангийн сурагч Б.Одбаяр, 2 дугаар байранд 10в ангийн сурагч Г.Ган-Очир, 3 дугаар байранд 10б ангийн сурагч А.Баярмагнай нар, Э.Эрдэнэбаатар нарын бүтээлүүд шалгарсан бол илтгэлийн уралдаанд 1 дүгээр байранд 10б ангийн сурагч Г.Мөнгөнчимэг, 2 дугаар байранд 11ё ангийн сурагч А.Минжмаа, 3 дугаар байранд 11а ангийн сурагч Г.Баяржавхлан нарын бичсэн илтгэл тус тус шалгарсан байна.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА