“ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ ИРГЭН БҮРИЙН ҮҮРЭГ” СЭДЭВТ ӨДӨРЛӨГ БОЛЖЭЭ

912 2017/05/29

Баянхонгор аймгийн Прокурорын газраас энэ сарын 22-25-ны өдрүүдэд  Баян-Овоо, Эрдэнэцогт, Өлзийт сумдуудад "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь иргэн бүрийн үүрэг” сэдэвт өдөрлөгийг зохион байгуулжээ. Тус өдөрлөгийг аймгийн прокуророос батласан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулж, прокуроруудаас иргэдэд аймгийн хэмжээнд болон тус сумдад  үйлдэгдсэн эрүүгийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийж,  "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь иргэн бүрийн үүрэг мөн”, "Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дугаар зүйл буюу хулгайн гэмт хэргийн ойлголт, урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвүүдээр  сургалт явуулсан байна. Өдөрлөгийн үеэр  иргэдийн дунд сургалтаар  өгсөн мэдээлэл болон танин мэдэхүйн асуулт бүхий "АХА” тэмцээнийг зохион байгуулан тэргүүн байрыг шалгаруулж, өргөмжлөл ,мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулжээ. Мөн сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн болон хэсгийн төлөөлөгчийн ажлыг шалгаж, иргэдтэй уулзаж, санал хүсэлтийг сонсож, өргөдөл гомдлыг хүлээн авах, гарын авлага тараах  зэрэг ажлуудыг зохион байгуулсан байна. Аймгийн прокуророос биечлэн сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн ажлыг шалгахад сумдуудын салбар зөвлөл нь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөг оновчгүй төлөвлөдөг, ажлын биелэлт, үр дүн, хангалтгүй, материалжуулалт байхгүй, салбар зөвлөлийн даргаас удирдан зохион байгуулж ажилладаггүй, ач холбогдол өгдөггүй зэргээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хангалтгүй хэрэгжүүлж байгаа зөрчил дутагдал илэрчээ. Сумдын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга болон нарийн бичгийн дарга нарт зөрчил дутагдлыг арилгаж, ажиллахыганхааруулж, зөвлөмж гаргаж хүргүүлэх, аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлд шалгалтын дүнг танилцуулахаар шийдвэрлэсэн байна. Тус өдөрлөгийн арга хэмжээнд дээрх 3 сумдын 183 иргэд, төрийн албан хаагчид хамрагдсан бөгөөд нийт 550 гаруй гарын авлага, материал тарааж, 40 гаруй иргэдэд хууль, эрх зүйн чиглэлийн мэдээлэл өгч  ажиллажээ.  
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА