“АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ НЬ” СЭДЭВТ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

322 2017/05/26

Баянгол дүүргийн прокурорын газраас дүүргийн ГХУСАЗСЗ-тэй хамтран "Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах нь” сэдэвт зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулжээ. Зөвлөлдөх уулзалтанд тус дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд архи, согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг нийт 82 аж ахуйн нэгж, байгууллагын захирал, эрхлэгч, төлөөлөл болон иргэд оролцсон байна. Зөвлөлдөх уулзалтын хүрээнд тус дүүрэг дэх цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсээс согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн тоон судалгаа, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол, гэмт хэргийн арга, сэдэлтийн талаар яриа таниулга хийжээ. Цагдаагийн байгууллагаас хийсэн яриа таниулгын дараа Баянгол дүүргйн прокурорын газраас "Согтууруулах ундаагаар үйлдчилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор үйлдэгдсэн гэмт хэргийн гаралт, шалтгаан нөхцөлийг судалсан судалгаа”-ны дүн болон Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Эрүүгийн хуульд заасан зарим төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар яриа таниулга хийж, дээрх хуулиудыг сурталчилан таниулсан байна. Мөн энэ үеэр Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх Худалдаа үйлдвэр үйлчилгээний хэлтсээс тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт архи согтууруулах ундааны зүйлээр үйлчилдэг байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн баримтлах журам, шаардлага, стандартанд нийцүүлж ажиллах талаар тус тус мэдээлэл хийж,  аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож, согтуугаар үйлдэгдэх гэмт хэрэг, зөрчлөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх болон цаашид авах арга хэмжээний талаар санал асуулга бичгэн хэлбэрээр авчээ. Зөвлөлдөх уулзалтанд оролцогч аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөл, иргэдээс согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг аж ахуй нэгж, байгууллагаас удаа дараа зөрчил гаргасан тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг  цуцлахаас өмнө ажиллах цагийн хуваарийг багасгаж хязгаарлах, согтууруулах ундаа худалдан борлуулах, үйлчлэх үйл ажиллагааны талаарх хууль тогтоомжийг нэгтгэсэн мэдээллийн сайт ажиллуулж шинээр батлагдсан дүрэм журам, стандартуудыг хийдэг байх зэрэг олон тооны  санал, хүсэлтийг гаргасан байна. "Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах нь” сэдэвт зөвлөлдөх уулзалт нь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагын албан хаагчид иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагын санал хүсэлтийг биечлэн сонсож, зөвлөлдсөнөөр цаашид согтуугаар үйлдэгдэх гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийх ажлуудыг эрчимжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой уулзалт боллоо гэдгийг оролцогчдын зүгээс дүгнэжээ.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА