ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЧ НЭВТРҮҮЛГИЙН ЗУРАГ АВАЛТЫГ ХОРИХ 405-Р АНГИАС ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЛЭЭ

1 370 2016/04/28

Прокурорын байгууллагын ил тод нээлттэй байдлыг хангах ажлын хүрээнд МҮОНРТВ-ийн "Эрх зүйн хөтөч" нэвтрүүлэгтэй хамтран мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж эхлээд багагүй хугацаа өнгөрлөө.

Бид өнгөрсөн хугацаанд Сүхбаатар аймгийн прокурорын газар, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, дүүргийн прокурорын газруудтай хамтран тэдний  хяналтын ажлын чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажил, тухайн дүүрэгт үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн нөхцөл байдал, прокурорын байгууллага иргэдээс санал, гомдлыг нь хэрхэн хүлээж авч шийдвэрлэдэг талаар мэдээлэл бэлтгэсэн.

Харин шинэ дугаараа Нийслэлийн прокурорын газартай хамтран бэлтгэхээр ажлаа эхлүүлээд байгаа ба "Прокурор хорих анги болон хоригдож байгаа ялтанд хэрхэн хяналт тавьж ажилладаг талаар мэдээлэл хүргэхийг зорьж байна.

Эхний мэдээллээ бид Зайсан дахь Хорих 401-р анги дээр очиж ажиллан, Магадлангийн шүүх хурлаас бэлтгэсэн бол дараагийн сурвалжлагаа хийхээр Нийслэл хотоос 40 гаруй километрийн зайд орших "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх Ерөнхий газрын харъяа Тахир соёот дахь Хорих 405 дугаар ангийг зорьлоо.

Биднийг очиход Хорих ангийн дарга, хурандаа С.Батсайхан анги бүрэлдэхүүнээрээ хүлээн авч хорих ангийн дотоод журам, ахуй нөхцөл, эргэлт уулзалт, хяналтын теле камерууд, хүмүүжигч нарын хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлын талаар танилцуулсан юм.

Тус ангийн алба хаагчид онцгой объект болох гянданд онц ноцтой хүнд гэмт хэрэг үйлдэн, 6-30 жилийн хугацаагаар хорих ял шийтгэгдсэн ялтнуудын ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавин ажиллаж байна.

ЯЛТНУУДЫН НАРЛАГАА 
 
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА