“ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ НЬ-2017” СЭДЭВТ НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

551 2017/05/11

Налайх дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал,  ГХУСАЗ Зөвлөлөөс "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх нь-2017” сэдэвт нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулжээ. Зөвлөлгөөнд Дүүргийн засаг дарга болон дүүргийн шүүх, прокурорын газар, цагдаагийн хэлтэс, мэргэжлийн хяналтын алба зэрэг хууль хяналтын байгууллагууд, мөн дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг бүх байгууллага, аж ахуйн нэгж, хороодын удирдлага, иргэдийн төлөөлөл оролцсон байна. Тус зөвлөлгөөнөөр дүүргийн хэмжээнд гэмт хэргийн гаралт өсөх болсон шалтгаан нөхцөл, цаашид авах арга хэмжээ, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахад анхаарах асуудлуудын талаар хэлэлцжээ.   Зөвлөгөөнд Налайх Багахангай дүүргийн прокурор Ц.Ариунболд дүүргийн прокурорын газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2017 оны эхний улиралд зохион байгуулсан ажлын талаар танилцуулж, төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгжүүд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хэрхэн зохион байгуулах, прокурорын мэдэгдэл, түүний үр нөлөө, мэдэгдлийн мөрөөр авах арга хэмжээний талаар зөвлөгөөнд оролцогчдод танилцуулга мэдээлэл хүргэсэн байна. Тус зөвлөгөөнд оролцогчид дүүргийн хэмжээнд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, уг ажлыг зохион байгуулахад дүүргийн нутгийн захиргаа, хууль хяналтын байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг татан оролцуулах, гэмт хэргийн гаралтыг бууруулахад хамтран ажиллах талаар "ЗӨВЛӨМЖ” гаргаж, хэрэгжилтийг ханган ажиллахаар шийдвэрлэжээ.

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА