СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХАМТАРСӨН ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

292 2017/05/09

Сэлэнгэ аймгийн прокурорын газар, аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран  бүх сумдын салбар зөвлөлийн дарга нар, цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч нарт сургалт, зөвлөгөөн зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ахлах мэргэжилтэн Д.Жанчивдоржийг урьж оролцуулан  "Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс 2017 онд дэвшүүлсэн зорилт, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, улсын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрийн бодлого, зорилт цаашид анхаарах асуудлууд”  сэдвээр мэдээлэл хийлгэсний зэрэгцээ "Орон нутгийн ГХУСАЗСЗ-үүдийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, хууль хяналтын болон хууль сахиулах байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, анхаарах асуудал” сэдвээр  хичээл заалгасан нь үр дүнтэй болжээ.  Зөвөлгөөнд аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор А.Энхтуяа "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд Прокурорын байгууллагын үүрэг оролцоо, бүрэн эрхийн хүрээнд хамаарах асуудлууд” сэдвээр, аймгийн прокурорын орлогч прокурор Б.Энхтулга "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цаашид анхаарах асуудлууд” сэдвээр тус тус мэдээлэл хийсэн байна. Сэлэнгэ аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл болон салбар зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга нарын дийлэнх нь шинээр томилогдсон тул орон нутагтаа энэ ажлыг хэрхэн зохион байгуулах, ажиллах арга хэлбэрээ зөв тодорхойлох, хуулийн байгууллагуудтай хэрхэн хамтарч ажиллах , иргэдийг энэ ажилд хэрхэн татаж оролцуулах, тэдний оролцоог хэрхэн нэмэгдүүлэх  зэрэг тулгамдаж буй асуудлуудаар мэдээлэл, сургалт явуулсан ач холбогдолтой зөвлөгөөн боллоо гэж зөвлөгөөнд оролцогчид  дүгнэжээ. Цаашид аймгийн прокурорын газар Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран үр дүнтэй олон ажлыг хийхээр төлөвлөсөн байна.

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА