ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮҮДНЭЭС “ЭЛСЭН ЦАГ” МЭДЛЭГ СОРИХ ТЭМЦЭЭНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖЭЭ

346 2017/05/08

 Завхан аймгийн прокурорын газраас Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Улиастай сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл, Цагдаагийн газруудтай хамтран Прокурорын байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд хүргэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хууль сурталчлах "Элсэн цаг” мэдлэг сорих тэмцээнийг  Завхан аймгийн Политехникийн коллежид  зохион байгуулжээ. Дээрх арга хэмжээнд Монгол Улсын Их Сургуулийн харьяа  Завхан сургууль, Соёл Урлагийн Их Сургуулийн харьяа Хөгжим бүжгийн коллежи, Политехникийн коллежийн оюутан, сурагчид оролцож, дараах төрлүүдээр мэдлэг ур чадвараа сорьсон байна. Тодруулж хэлбэл,

1.    Баг тус бүрийн мэндчилгээ

2.    Танин мэдэхүйн асуулт

3.    Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Тамхины хяналтын тухай хуулиудын хүрээнд боловсруулсан  баг тус бүр 3 асуулт

4.    Багийн ахлагч нарын дундах асуулт / хариулт/-ын тэмцээн

5.    "60 секунд хөгжөөнт тэмцээн

6.    Багуудын хөгжөөнт дэмжигчдийн төлөөлөл асуулт/ хариулт/-ын тэмцээн гэх мэт төрлүүдээр зохион явуулжээ.

            "Элсэн цаг мэдлэг сорих танин мэдэхүйн тэмцээн, оюутан, сурагчдын  идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх, мөн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор зохион явуулж эхний 3 байрыг шалгаруулж өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшуулсан байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тус тэмцээнд сургууль тус бүрээс 1 баг гишүүнтэй, нэр, уриатай оролцож хууль тогтоомж, танин мэдэхүйн асуултанд амжилттай хариулж ялагчаа тодруулан өрсөлдөж, Монгол Улсын Их Сургуулийн харьяа  Завхан сургууль 1 дүгээр байр, Соёл Урлагийн Их Сургуулийн харьяа Хөгжим бүжгийн коллежи 2 дугаар байр, Политехникийн коллежи 3 дугаар байранд тус тус оржээ. Оюутан, сурагчдын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, холбогдох гарын авлагаар хангах ажлын хүрээнд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн холбогдох зүйл заалт, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Тамхины хяналтын тухай хууль, Архидан согтууруулахтай тэмцэх тухай хууль зэрэг 200 гаруй боршюр, санамж, зөвлөм, гарын авлага бусад холбогдох материалуудыг  оюутан сурагчидад тарааж ажилласан байна. "Элсэн цаг мэдлэг сорих танин мэдэхүйн тэмцээнд  аймгийн прокурорын газрын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих туслах прокурор Ц.Эрдэнэтуяа,  Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавих хяналтын ажлыг хариуцсан хяналтын прокурор Б.Төрболд,   Цагдаагийн газрын Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч, а/х Ж.Баярмаа, Улиастай сумын Жинст багийн хэсгийн байцаагч д/ч Ч.Пүрэвжаргал нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж ажиллажээ.

           


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА