ЦЭРГИЙН АНГИЙН АЛБА ХААГЧДАД ХУУЛЬ СУРТАЛЧИЛЖЭЭ

256 2017/05/02

Дорноговь аймгийн прокурорын газраас Зүүнбаян дахь Зэвсэгт хүчний 336 дугаар ангиас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж байгаа ажлыг аймгийн прокурорын баталсан шалгалтын удирдамжаар шалгажээ. Шалгалтын явцад тухайн цэргийн анги байгууллага офицер, ахлагч, гэрээт энгийн ажилчид болон хугацаат цэргийн алба хаагч нарын дунд хууль тогтоомж судлах, сурталчлах, тайлбарлан таниулах,тэдний хууль эрх зүйн мэдлэг дээшлүүлэх, цэргийн алба хаагч нараас хууль мөрдөж хэрэгжүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар зохион байгуулж байгаа ажил байдалтай нь танилцсан байна. Энэ үеэр аймгийн прокурорын газрын туслах прокурор Ж.Айжуу цэргийн анги байгууллагын бие бүрэлдэхүүнд аймгийн прокурорын газраас 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийсэн ажил, Аймгийн нутаг дэвсгэрт 2017 оны 1 дүгээр улиралд үйлдэгдсэн эрүүгийн хэрэг, гарсан захиргааны зөрчил шийдвэрлэсэн талаар танилцуулж, прокурорын байгууллагаас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж байгаа ажлын талаар мэдээлэл хүргэж, харилцан ярилцаж,  прокурорын байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулжээ. Мөн тус ангийн офицер, ахлагч, гэрээт энгийн ажилчид, хугацаат цэргийн алба хаагч 160 гаруй хүнд Эрүүгийн хуульд заасан цэргийн гэмт хэргийн тухай, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Захиргааны хариуцлагын тухай зэрэг хуулиудыг тайлбарлан таниулж, тэдний сонирхсон асуултанд хариулт өгч, цэргийн анги байгууллагад алба хаагч нараас хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлын талаар зөвлөгөө өгч, аймгийн прокурорын газраас хууль тогтоомжийн асуудлаар боловсруулсан гарын авлага, боршур, сурталчилгааны  материалууд, сонин зэргийг тараан өгч ажилласан нь тэдний эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд үр дүнтэй арга хэмжээ болсон байна.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА