ГЭМТ ХЭРЭГ ЗӨРЧИЛД ХОЛБОГДОХООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГООР СУРГАЛТ ХИЙЖЭЭ

226 2017/05/01


Баянхонгор аймгийн Прокурорын газраас аймгийнхаа Цагдаагийн газартай хамтран 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр шүүхээс хорих ялыг тэнссэн, хорих ял эдлэхээс хугацааны өмнө тэнсэн суллагдсан, ял хойшлогдож захиргааны хяналтанд авагдсан ялтнуудад хууль эрх зүйн болон хөдөлмөр халамж үйлчилгээний чиглэлээр мэдээлэл олгох, дахин гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сургалт зохион байгуулсан байна.  

Сургалтанд захиргааны хяналтанд байгаа нийт 74 ялтан хамрагджээ. Сургалтаар аймгийн Цагдаагийн газраас "Зөрчлийн тухай хууль”, "Гэр бүлийн хүчирхийлэлттэй тэмцэх тухай хууль”, "Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”, "Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль” тогтоомжоор мэдээлэл хийсэн байна. Түүний дараа  Хүний эрхийн үндэсний комиссын мэргэжилтэн Б.Содонцэцэг "Хүний эрх” сэдвээр, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын мэргэжилтэн Г.Сайханцэцэг, Н.Одгэрэл нараас "Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа”, "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөр” сэдвүүдээр сургалт явуулж, ялтнуудаас дахин гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохгүй байх талаар баталгаа гаргуулж, гэмт хэрэг түүнээс гарах үр дагаварыг харуулсан богино хэмжээний кино үзүүлэх зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулжээ.

 

 

 

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА