ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ГЭРЭЭ

357 2016/04/25

1 Бүгд Найрамдах Унгар Ард Улстай байгуулсан иргэний ба гэр бүл,
эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ /1968.11.22/
2014-05-02 Файлыг татах
2 Бүгд Найрамдах Социалист Pумынь Улстай байгуулсан иргэний ба гэр бүл,
эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ /1972.11.25/
2014-05-02 Файлыг татах
3 Бүгд Найрамдах Болгар Ард Улстай байгуулсан иргэний ба гэр бүл,
эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ /1968.11.27/
2014-05-02 Файлыг татах
4 Бүгд Найрамдах Социалист Чехословак Улстай байгуулсан иргэний ба гэр бүл,
эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ /1976.10.15/
2014-05-02 Файлыг татах
5 Бүгд Найрамдах Социалист Югаслав Улстай байгуулсан иргэний ба гэр бүл,
эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ /1981.6.8/
2014-05-02 Файлыг татах
6 Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Улстай байгуулсан иргэний ба гэр бүл,
эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ /1988.10.29/
2014-05-02 Файлыг татах
7 Бүгд Найрамдах Куба Улстай байгуулсан иргэний ба гэр бүл,
эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ /1988.10.29/
2014-05-02 Файлыг татах
8 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улстай байгуулсан иргэний ба гэр бүл,
эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ
2014-05-02 Файлыг татах
9 Бүгд Найрамдах Франц Улстай байгуулсан иргэний ба гэр бүл,
эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ
2014-05-02 Файлыг татах
10 Бүгд Найрамдах Казахстан Улстай байгуулсан иргэний ба гэр бүл,
эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ
2014-05-02 Файлыг татах
11 Бүгд Найрамдах Польш Улстай байгуулсан иргэний ба гэр бүл,
эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ
2014-05-02 Файлыг татах
12 Оросын Холбооны Улстай байгуулсан иргэний ба эрүүгийн хэргийн
талаар эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ /1999.04.20/
2014-05-02 Файлыг татах
13 Бүгд Найрамдах Солонгос Улстай байгуулсан иргэний болон худалдааны
хэргийн талаар эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ
2014-05-02 Файлыг татах
14 Украйн Улстай байгуулсан иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар
эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ
2014-05-02 Файлыг татах
15 Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улстай байгуулсан иргэний ба гэр бүл,
эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ
2014-05-02 Файлыг татах
16 Бүгд Найрамдах Киргиз Улстай байгуулсан эрүүгийн хэргийн талаар
эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ
2014-05-02 Файлыг татах
17 Бүгд Найрамдах Турк Улстай байгуулсан иргэний ба гэр бүл,
эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ
2014-05-02 Файлыг татах
18 Бүгд Найрамдах Канад Улстай байгуулсан Ялтан шилжүүлэн өгөх тухай гэрээ 2014-05-02 Файлыг татах
19 Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улстай байгуулсан иргэний ба аж ахуйн хэргийн
талаар эрхийн туслалцаа, харилцан үзүүлэх тухай гэрээ
2014-05-02 Файлыг татах
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА