УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ

 
 

 

 

 

 

 


 

 


 

1

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2015 оны 07 сарын 02-ны өдөр                                     Дугаар 65                                                         Улаанбаатар хот

 

Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион
байгуулалтыг шинэчлэн батлах тухай


             Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

               1.Аймаг, нийслэлийн прокурорын газар, дагнасан прокурорын газар, дүүрэг, сум дундын прокурорын газрыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

                   2.Энэ    тогтоолыг   баталсантай   холбогдуулан  "Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, цалингийн санг тогтоох тухай” Монгол Улсын Их Хурлын 1993 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 59 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                     3.Энэ тогтоолыг   2015 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

 

 

   

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                З.ЭНХБОЛД


 


 

Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны

65 дугаар тогтоолын хавсралт

 

Нэг.Аймаг, нийслэлийн прокурорын газар болон дагнасан прокурорын газар

 

Прокурорын газрын нэр

 

Байрших газрын нэр

 

1

Нийслэлийн прокурорын газар

Улаанбаатар хот

2

Архангай аймгийн прокурорын газар

 Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум

3

Баян-Өлгий аймгийн прокурорын газар

 Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум

4

Баянхонгор аймгийн прокурорын газар

 Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум

5

Булган аймгийн прокурорын газар

 Булган аймаг, Булган сум

6

Говь-Алтай аймгийн прокурорын газар

 Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум

7

Дорноговь аймгийн прокурорын газар

 Дорноговь аймаг, Сайншанд сум

8

Дорнод аймгийн прокурорын газар

 Дорнод аймаг, Хэрлэн сум

9

Дундговь аймгийн прокурорын газар

 Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум

10

Завхан аймгийн прокурорын газар

 Завхан аймаг, Улиастай сум

11

Өвөрхангай аймгийн прокурорын газар

 Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр

12

Өмнөговь аймгийн прокурорын газар

Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум

13

Сүхбаатар аймгийн прокурорын газар

 Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум

14

Сэлэнгэ аймгийн прокурорын газар

 Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум

15

Төв аймгийн прокурорын газар

 Төв аймаг, Зуунмод сум

16

Увс аймгийн прокурорын газар

 Увс аймаг, Улаангом сум

17

Ховд аймгийн прокурорын газар

 Ховд аймаг, Жаргалант сум

18

Хөвсгөл аймгийн прокурорын газар

 Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум

19

Хэнтий аймгийн прокурорын газар

 Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум

20

Дархан-Уул аймгийн прокурорын газар

 Дархан-Уул аймаг, Дархан сум

21

Орхон аймгийн прокурорын газар

 Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум

22

Говьсүмбэр аймгийн прокурорын газар

 Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум

23

Тээврийн прокурорын газар

 Улаанбаатар хот


 

Хоёр.Дүүргийн прокурорын газар

 

Прокурорын газрын нэр

Байрших газрын нэр

Нутаг дэвсгэрийн харьяалал

1

Баянгол дүүргийн прокурорын газар

НийслэлийнБаянгол дүүрэг

Нийслэлийн Баянгол дүүрэг

2

Баянзүрх дүүргийн прокурорын газар

НийслэлийнБаянзүрх дүүрэг

Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэг

3

Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газар

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг

4

Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газар

НийслэлийнСонгинохайрхан дүүрэг

Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүрэг

5

Хан-Уул дүүргийн прокурорын газар

Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэг

Нийслэлийн Хан-Уул дүүрэг

6

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газар

НийслэлийнЧингэлтэй дүүрэг

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүрэг

7

Багануур дүүргийн прокурорын газар

Нийслэлийн Багануур дүүрэг

Нийслэлийн Багануур дүүрэг

8

Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газар

Нийслэлийн Налайх дүүрэг

Нийслэлийн Налайх, Багахангай дүүрэг

 

Гурав.Сум дундын прокурорын газар


Прокурорын газрын нэр

Байрших газрын нэр

Нутаг дэвсгэрийн харьяалал

1

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын прокурорын газар

Дорноговь аймаг,

Замын-Үүд сум

Дорноговь аймгийн Улаанбадрах, Эрдэнэ, Өргөн, Замын-Үүд сумд

2

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь сум дундын прокурорын газар

Завхан аймаг, Тосонцэнгэл сум

Завхан аймгийн Тэс, Баянтэс, Баянхайрхан, Асгат, Түдэвтэй, Нөмрөг, Тэлмэн, Их-Уул, Тосонцэнгэл сумд

3

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын прокурорын газар

Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум

Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Манлай, Цогтцэций, Ханбогд сумд

4

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь сум дундын прокурорын газар

Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум

Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хужирт, Бат-Өлзий, Есөнзүйл, Өлзийт, Бүрд, Баян-Өндөр сумд

5

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын прокурорын газар

Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум

Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Баянгол сумд

6

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь сум дундын прокурорын газар

Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум

Сэлэнгэ аймгийн Орхон, Орхонтуул, Баруунбүрэн, Сант, Сайхан сумд

7

Ховд аймгийн Булган сум дахь сум дундын прокурорын газар

Ховд аймаг,

Булган сум

Ховд аймгийн Булган, Алтай, Үенч, Цэцэг, Мөст сумд

8

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын прокурорын газар

Хэнтий аймаг,

Бор-Өндөр сум

Хэнтий аймгийн Галшар, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сумд

 

----о0о----


 

 


 

 

 


 

 


 
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА