КАНАДЫН УЛСЫН ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ҮҮРГИЙН ЗАРИМ ОНЦЛОГ

2017 оны 05 сарын 17

  Доктор Ph.D  П.ЭРДЭНЭБАТ:  УЕПГ-ын Сургалт Судалгааны Төвийн  Судлаач, Багш, Хяналтын прокурор, Хууль цаазын ахлах зөвлөх ...

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ДЭРГЭД МӨРДӨН БАЙЦААХ АЛБЫГ БАЙГУУЛАХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА, ҮНДЭСЛЭЛ"

2017 оны 03 сарын 20

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 56 дугаар зүйлийн 1-д "Прокурор хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавьж, шүүх хуралдаанд...

Г.ЭРДЭНЭБАТ : "БИД 127 БАНКТАЙ. НЭГ ХҮНИЙ НЭРЭЭР ХӨРӨНГӨ ХАЙЖ ЧАДАХГҮЙ" ГЭДЭГ

2017 оны 01 сарын 19

  Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт...

ФРАНЦ УЛСЫН “БҮГД НАЙРАМДАХ УЛСЫН ШУДАРГА ЁСНЫ ШҮҮХ”-ИЙН ТАЛААР ЦУХАС ТАНИЛЦУУЛАХ НЬ...

2017 оны 01 сарын 13

"Францын шүүх Кристин Лагардыг буруутай гэж үзлээ” гэсэн мэдээ, мэдээлэл оны өмнө хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр ихээхэн цацагдлаа. Олон улсын...

ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ БА ХУУЛЬЧИЙН ЁС ЗҮЙН АСУУДЛААР

2017 оны 01 сарын 11

Хуульчаар хязгаарлагдахгүй аливаа мэргэжилтэн эмч, багш, сэтгүүлч, инженер, татварын зөвлөх, мэргэшсэн нягтлан бодогч, үнэлгээчин, сэтгэл зүйч,...

ФРАНЦ УЛСЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ЗАРИМ СОНИРХОЛТОЙ НЭР ТОМЬЁО, НЭРШЛИЙН ТАЛААР...

2016 оны 11 сарын 15

    Франц Улсын хууль, эрх зүйн салбар, түүний институтын үүсэл, хөгжил нь олон жилийн түүхэн уламжлалтай, баялаг түүхтэйг бид мэдэх...

УЕПГ-ЫН СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН ХЯНАЛТЫН ПРОКУРОР Г.ОЮУНБОЛД: ХУУЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ БУЮУ ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН ТУСГАЙ АНГИЙН 145 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 145.1-Д ЗААСАН “БАГА БУС ХЭМЖЭЭ ” ГЭХ ӨГӨГДЛИЙН ТАЛААР

2016 оны 11 сарын 15

Монгол Улсын гэмт хэргийн нөхцөл байдлыг судлан үзвэл хулгайлах, дээрэмдэх, булаах, залилан мэхлэх, хүний биед гэмтэл учруулах, танхайрах, хүчиндэх,...

СЭДЭМЖ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН ЯВУУЛЖЭЭ

2016 оны 11 сарын 10

Эрүүгийн болон Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг хэрэгжүүлэхэд практикт тулгамдаж буй хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлыг хөндөх, түүнийг шийдвэрлэх арга...


Назад Вперед
Наверх
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
  • 2017 оны 2 улирал
    ХБМБАТХ
    Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
    40737

    Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
    14387

    Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
    22468

    Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
    28710

    Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
    13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

    ЯЭАТХ
    Танилцсан удаа:
    3668

    Хийсэн шалгалт:
    538/шалгалт, судалгаа/

    Илрүүлсэн зөрчил:
    2236

    ШТТ
    Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
    4420

    ГХУС
    Бичсэн мэдэгдэл:
    1578

    Хийсэн шалгалт:
    284

    Судалгаа:
    185

    Яриа таниулга:
    839

  • 2017 оны 1-р улирал
    ХБМБАТХ
    Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
    25162

    Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
    7225

    Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
    13835

    Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
    13588

    Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
    6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

    ЯЭАТХ
    Танилцсан удаа:
    1835

    Хийсэн шалгалт:
    247/шалгалт, судалгаа/

    Илрүүлсэн зөрчил:
    1178

    ШТТ
    Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
    2049

    ГХУС
    Бичсэн мэдэгдэл:
    733

    Хийсэн шалгалт:
    95

    Судалгаа:
    78

    Яриа таниулга:
    335

  • 2016 оны 2-р улирал
    ХБМБАТХ
    Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
    55770

    Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
    15976

    Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
    34866

    Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
    25557

    Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
    13887

    ЯЭАТХ
    Танилцсан удаа:
    626

    Хийсэн шалгалт:
    141

    Илрүүлсэн зөрчил:
    266

    ШТТ
    Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
    3464

    ГХУС
    Бичсэн мэдэгдэл:
    1585

    Хийсэн шалгалт:
    278

    Судалгаа:
    128

    Яриа таниулга:
    579

  • 2016 оны 3-р улирал
    ХБМБАТХ
    Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

    Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

    Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

    Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

    Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

    ЯЭАТХ
    Танилцсан удаа:

    Хийсэн шалгалт:

    Илрүүлсэн зөрчил:

    ШТТ
    Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

    ГХУС
    Бичсэн мэдэгдэл:

    Хийсэн шалгалт:

    Судалгаа:

    Яриа таниулга:

  • 2016 оны 1 - р улирал
    ХБМБАТХ
    Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
    29427

    Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
    7473

    Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
    16775

    Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
    14667

    Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
    6083

    ЯЭАТХ
    Танилцсан удаа:
    1458

    Хийсэн шалгалт:
    188

    Илрүүлсэн зөрчил:
    481

    ШТТ
    Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
    1554

    ГХУС
    Бичсэн мэдэгдэл:
    810

    Хийсэн шалгалт:
    82

    Судалгаа:
    67

    Яриа таниулга:
    436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА