ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС "МЭДҮҮЛЭГ АВАХ ӨРӨӨНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА”-ЫГ ХАНГАЖ БУЙ ЭСЭХИЙГ ШАЛГАВ

2018 оны 02 сарын 13

Дундговь аймгийн прокурорын газрын 1 дүгээр улиралд хийх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Улсын Ерөнхий прокурорын 2018 оны А/57 дугаартай...

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ ЗАРИМ ЗОЧИД БУУДАЛ, ДЭН БУУДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШАЛГАЛТ ХИЙЖЭЭ

2018 оны 02 сарын 12

  Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах зарим зочид буудал, дэн буудлын үйл ажиллагаанд Зөрчлийн тухай хууль, Гэмт хэргээс урьдчилан...

ГАДААД ОРНУУДЫН ЭРҮҮГИЙН ПРОЦЕССЫН ОНЦЛОГ

2018 оны 01 сарын 05

           ГАДААД ОРНУУДЫН ЭРҮҮГИЙН ПРОЦЕССЫН...

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХОРООНЫ ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГА НАРТ ПРОКУРОРЫН МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЖЭЭ

2017 оны 12 сарын 26

Хан-Уул дүүргийн   прокурорын  газраас  харъяа  дүүргийн   8  хорооны  гэмт хэргээс ...

ЦЭРГИЙН ШТАБ, БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТИЙН АЖИЛЛАГААГ ХЭРХЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БУЙГ ШАЛГАЛАА

2017 оны 12 сарын 26

Баянгол дүүргийн прокурорын газрын төлөвлөгөөт бус шалгалтад тусгагдсан, Дүүргийн прокурорын газрын Ерөнхий прокурорын баталсан удирдамжийн дагуу...

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭСТ ПРОКУРОРЫН ШААРДЛАГА ХҮРГҮҮЛЖЭЭ

2017 оны 12 сарын 22

Хан-Уул дүүргийн прокурорын газраас тус дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн эрх бүхий албан тушаалтнууд буюу улсын байцаагч нараас  явуулж...

ДЭН БУУДЛУУДАД ХАМТАРСАН ШАЛГАЛТ ХИЙВ

2017 оны 12 сарын 19

Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газраас Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд тус дүүргийн 1-8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэг...

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАРТ ПРОКУРОРЫН ШААРДЛАГА, ШӨХТГ-Т ХУГАЦААТАЙ АЛБАН БИЧИГ ХҮРГҮҮЛЭХЭЭР ШИЙДВЭРЛЭВ

2017 оны 12 сарын 15

 Нийслэлийн прокурорын газрын Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсээс 2017 оны 07 дугаар сарын 01-нээс Зөрчлийн тухай, Зөрчил...

ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛИЙГ ЦААШИД ГАРГАХГҮЙ БАЙХ ТАЛААР АНХААРУУЛАВ

2017 оны 12 сарын 14

Баянзүрх дүүргийн прокурорын газраас дүүргийн Татварын хэлтсийн эрх бүхий улсын байцаагч нараас явуулж буй зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа...


Назад Вперед
Наверх
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА