Мэндчилгээ

Миний бие Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Улсын Ерөнхий прокурор гэсэн хариуцлагатай албанд томилогдож, та бүхэнтэй хамтран ажиллах болсондоо баяртай байна.
Прокурорын байгууллага нь Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэг мөр хангуулах үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ, шударга ёс, хүний эрх, эрх чөлөөг ханган төрийн өмнөөс хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлж байгааг тэмдэглэхэд таатай байна.
Өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 онд санаачилсан "Шүүх эрх мэдлийн хүрээнд шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг улам боловсронгуй болгох, прокурорын үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, удирдамжийн баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах, үр дүнг тооцох, хяналтын ажлын арга хэлбэрийг сайжруулж, прокурор, ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, тэднийг сургах, прокурорын бие даасан хараат бус байдлыг хангах, ажиллах нөхцөл, нийгмийн асуудлыг шийдэхэд та бид хамтран ажиллах болно.
Прокурорын байгууллагын хөгжил дэвшлийн төлөө хуулиар хүлээлгэсэн чиг үүргээ чин шударгаар биелүүлэхийн төлөө мэдлэг, хөдөлмөр зүтгэлээ зориулсан үе үеийн ахмадууд, тэдний үйлсийг залгамжлан ажиллаж байгаа прокурор, ажилтнууддаа болон тэдний гэр бүлийнхэнд эрүүл энх, аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе!

 УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР,
ТӨРИЙН ХУУЛЬ ЦААЗЫН ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨХ                            М.ЭНХ-АМГАЛАН
 
                                                     MESSAGE FROM THE PROSECUTOR GENERAL

It is a pleasure for me to work with you after I have been appointed as a Prosecutor General under the decree of the President of Mongolia. It is an honor to underline that the Prosecutor’s Office has accomplished its duties decently by securing justice, human rights and freedom when it implements its fundamental commitments to ensure enforcement of criminal legislation in Mongolia.
Adhering to the oath, we will work together to improve the structure and organization of the prosecutor’s organization, ensure compliance of legislation and policy documents observed in prosecuting activity, improve prosecutors’ professional skill and education through training and oversight, secure independence of prosecutors, and solve social issues and work conditions within the framework of the "Program on Judicial Reform Strengthening” initiated by the President of Mongolia in 2010.
I wish happiness and all the best to all the senior prosecutors, who devoted their knowledge and effort in order to undertake their legitimate commitments fairly for the sake of development of prosecuting organization, and the prosecutors and other personnel, who carry on their dedication, and to their family members.

 PROSECUTOR GENERAL,
STATE PRIME COUNSELOR OF JUSTICE                                         M.ENKH-AMGALAN

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА