ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАРТ ПРОКУРОРЫН ШААРДЛАГА ХҮРГҮҮЛЖЭЭ

2017 оны 04 сарын 06

  Дорноговь аймгийн прокурорын газраас 1 дүгээр улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу тус аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагч...

ХЭРЭГ БҮРТГЭХ, МӨРДӨН БАЙЦААХ АЖИЛЛАГААГ ХУУЛИЙН ДАГУУ ЯВУУЛААГҮЙ ЗӨРЧИЛ ИЛЭРЧЭЭ

2017 оны 04 сарын 06

    Өмнөговь аймаг дахь сум дундын 1 дүгээр Прокурорын газраас 1 дүгээр ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу тус аймгийн Цагдаагийн газрын...

УВС АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХОРИХ АНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 04 сарын 05

   Увс аймгийн прокурорын газрын 1 дүгээр улирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны аж ахуйн үйлчилгээний...

ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ БУРУУ ХЭРЭГЛЭЖ ШИЙТГЭВЭР НОГДУУЛДАГ ЗӨРЧИЛ ИЛЭРЧЭЭ

2017 оны 04 сарын 03

 Завхан аймгийн Прокурорын газраас аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэх эрх бүхий албан тушаалтнуудаас явуулсан...

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТЫГ ХИЙЖ, ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛИЙГ АРИЛГУУЛАХААР ПРОКУРОРЫН ШААРДЛАГА ХҮРГҮҮЛЖЭЭ

2017 оны 04 сарын 03

    Ховд аймгийн Булган сум дахь Сум дундын прокурорын газрынI улирлын ажлын төлөвлөгөөнд "Ховд аймгийн Булган сум дахь Сум дундын...

ХЭРЭГ БҮРТГЭХ АЖИЛЛАГАА ХУУЛЬД ЗААСАН ҮНДЭСЛЭЛД НИЙЦЭЖ БУЙ ЭСЭХИЙГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 03 сарын 31

Дорнод аймгийн прокурорын газраас 1 дүгээр улирлын төлөвлөгөөндөө тусгасан ажлынхаа дагуу аймгийнхаа Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Засаг даргын тамгын...

ХИЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН АЛБАНЫ БАЙЦААГЧ НАРЫН ЯВУУЛСАН 171 МАТЕРИАЛЫГ ХЯНАЖЭЭ

2017 оны 03 сарын 27

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд дэх Сум дундын прокурорын газраас Замын-Үүд боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны улсын байцаагч нараас захиргааны...

ХОВД АЙМГИЙН ПРОКУРОРУУД ХОРИХ АНГИЙН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАВ

2017 оны 03 сарын 27

Ховд аймгийн прокурор, хууль цаазын итгэмжит зөвлөх Н.Доржсүрэн, ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих туслах прокуророор шинээр томилогдсон...

ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ЭД МӨРИЙН БАРИМТ, БАРЬЦАА, ХОХИРОЛ ТӨЛҮҮЛЭХЭЭР ХУРААН АВСАН МӨНГӨ, ВАЛЮТ, ҮНЭТ ЭДЛЭЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ, ХАДГАЛАХ, ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 03 сарын 23

  Нийслэлийн прокурорын газраас "Эрүүгийн хэргийн эд мөрийн баримт, барьцаа, хохирол төлүүлэхээр хураан авсан мөнгө, валют, үнэт эдлэлийг...

СУМДЫН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫГ ШАЛГАЖЭЭ

2017 оны 03 сарын 23

  Говьсүмбэр Аймгийн прокурор С.Батсүрэн, туслах прокурор Ц.Роза нар 2017 оны 03дугаар сарын 21-ний өдөр Баянтал, Шивээговь сумдын гэмт хэргээс...


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА